Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

ŞUBAT AYI VE 31 GÜNDEN OLUŞAN AYLARDA SGK YA BİLDİRİLECEK PRİM GÜN SAYILARI
Konuyu Açan Kişi: hust59®
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 8654

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ŞUBAT AYI VE 31 GÜNDEN OLUŞAN AYLARDA SGK YA BİLDİRİLECEK PRİM GÜN SAYILARI
Yazar Mesaj
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,536
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #1
ŞUBAT AYI VE 31 GÜNDEN OLUŞAN AYLARDA SGK YA BİLDİRİLECEK PRİM GÜN SAYILARI
ŞUBAT AYI VE 31 GÜNDEN OLUŞAN AYLARDA SGK’YA BİLDİRİLECEK PRİM GÜN SAYILARI

Yazar:Ersin UMDU*


E-Yaklaşım / Eylül 2008 / Sayı: 62I- GİRİŞ

Bilindiği üzere güneş takviminde Şubat ayı haricindeki bazı aylar 30 gün, bazı aylar 31 günden oluşmaktadır. Bu şekilde; Şubat ayında ve 31 günden oluşan aylarda (Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Ekim, Aralık) sosyal güvenlik mevzuatı uygulamasında Kurum’a bildirilmesi gereken sigortalılara ait prim gün sayılarının nasıl belirleneceği ve bu aylarda çeşitli nedenlerle Kurum’a eksik çalışma gün sayısı beyan edilmesi gerektiğinde, sigortalı prim gün sayılarının nasıl hesaplanması gerektiği konusunda uygulayıcılar arasında tereddütler artarak devam etmektedir. Bu tereddütler ve ihtilaflı konular ancak konunun mevzuat temelinin tam olarak ortaya konulması, Kurum’un değişik zamanlarda konu hakkında verdiği aynı yöndeki görüş yazılarında belirtilen hususların bütünsel bir yaklaşımla ve uygulamaya dönük örneklerle ortaya konulması ile giderilebilir.

Bu sebeple konuyla ilgili örnekler çerçevesinde “Şubat ve 31 günden oluşan aylarda SGK’ya bildirilecek prim gün sayıları” makalemizin konusunu oluşturmaktadır.II- SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA GÜNLÜK KAZANCIN HESABI

Sigortalı çalışma gün sayısının belirlenmesinin yasal dayanağı 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası’nın 77. maddesidir(1). 506 sayılı Kanun’un 77. maddesinde; primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazancın sigortalının bir ay için prime esas tutulan kazancının otuzda biri olduğu, günlük kazancın hesabına esas tutulan ay içindeki bazı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı günler için ücret almamış sigortalının günlük kazancının, o ay için prime esas tutulan kazancının ücret aldığı gün sayısına bölünerek hesaplanacağı, sigortalıların günlük kazançlarının hesabında esas tutulan gün sayılarının, aynı zamanda bunların prim ödeme gün sayılarını gösterdiği, hükme bağlanmıştır.

Ayrıca Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 27. maddesinde aylık ücret tediye bordrosunun geçerli sayılabilmesi için taşıması gereken hususlar ortaya konulmuştur. Bu hususlardan biri de “Ücret ödenen gün sayısı (ücret aylık olarak ödenmiş ise gün sayısı 30 gündür)” biçiminde belirtilmiştir.

Söz konusu Yasa ve Yönetmelik maddesi gereğince, sigortalının aylık (maktu) ücretli olması durumunda prim gün sayısının otuz günden oluşacağı anlaşılır. Bu sebeple sigortalı aynı işyerinde ayın tamamı itibariyle çalışmışsa o sigortalı için SGK’ya bildirilecek prim gün sayısı 30 gündür. Sigortalının çalıştığı ayın 28, 29, 30 ve 31 günden oluşması önemli değildir.

Örnek-1: X sigortalı adına Şubat 2008 ayındaki çalışması ile ilgili olarak, X Ltd. Şti. tarafından (Şubat 2008 ayı 29 günden olmasına rağmen) 30 gün üzerinden sigortalı bildirimi yapılır.

Ayrıca burada gözden kaçırılmaması gereken bir husus vardır ki o da sigortalının aynı anda birden fazla iş yapıyor olmasıdır. Bu durumda sigortalı adına aynı anda çalıştığı işlerin hepsinden de 30 gün bildirim yapılsa dahi bu husus sigortalının prim gün sayısında bir tane 30 gün olarak sayılır.III- PRİM GÜN SAYISINDA AYIN 28, 29, 30 VE 31 GÜNDEN OLUŞMASININ ÖNEM ARZETTİĞİ DURUMLAR

A- SİGORTALILARIN İŞE GİRDİĞİ VE İŞTEN ÇIKTIĞI AYLARDA PRİM ÖDEME GÜN SAYISI

Sigortalıların işe girdiği ve işten çıktığı aylarda prim ödeme gün sayısı hesaplanırken değerlendirme, kural olarak 30 gün üzerinden değil, ilgili ayın kaç günden oluştuğuna bakılarak yapılmaktadır.

Örnek-2: X sigortalı 15.03.2008 tarihinde X Ltd. Şti’de işe başlıyor. Söz konusu sigortalı adına Mart 2008 ayında 15.03.2008 ila 31.03.2008 tarihleri arasındaki çalıştığı dönem için 17 gün üzerinden sigortalı bildirimi yapılır.

Ancak sigortalıların işe girdiği ve işten çıktığı aylarda prim ödeme gün sayısı hesaplanırken değerlendirme kural olarak 30 gün üzerinden değil, ilgili ayın kaç günden oluştuğuna bakılarak yapılması kuralının üç istisnası mevcuttur.

İstisnai Durumlar;

a- Sigortalının ayın ilk günü işe başlaması ve ayın son günü işten çıkması,

b- Sigortalının ayın ilk günü işe girip, aynı ay içinde işten çıkmadan işine devam etmiş olması,

c- Sigortalının devam eden sigortalılığı varken ayın son günü işten çıkılması

durumlarında ilgili ayın kaç günden oluştuğuna bakılmaksızın sigortalının prim ödeme gün sayılarının otuz gün olarak hesaplanması gerekmektedir.

Örnek-3: X Ltd. Şti’de 01.02.2007 tarihinde aylık ücretli işe başlayıp 28.02.2007 tarihinde işten çıkan sigortalı, 01.02.2007 tarihinde aylık ücretli işe başlayıp Mart ayında işe devam eden sigortalı ve Şubat ayından önce gelen sigortalılığı bulunup 28.02.2006 tarihinde işten çıkan sigortalılar adına (Şubat ayının 28 gün olup olmadığına bakılmaksızın) 30 gün üzerinden sigortalı bildirimi yapılır.

B- EKSİK GÜN BİLDİRİMİNİN YAPILDIĞI AYLARDA PRİM ÖDEME GÜN SAYISI

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 20. maddesinin (j) fıkrasında bir sigortalının ay içinde hangi durumlarda 30 günden eksik bildirilmesi hususu ile ilgili gerekçelerin neler olduğu belirtilmiştir. Buna göre;

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile birlikte ay içinde 30 günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılar ile ilgili Kurum’a;

1- İstirahatlı olduğunu gösteren resmi kuruluşlara ait sağlık tesisleri veya işyeri hekimlerince düzenlenmiş hekim raporu,

2- Ücretsiz izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi,

3- Disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınması, tutukluluk haline ilişkin belgeler,

4- Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi,

5- En az işverenin imzasını havi puantaj kayıtları,

6- Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmi makamlardan alınan yazı örneği

verilmesi halinde sigortalı adına eksik gün bildirimi yapılır ve eksik gün için gösterilen gerekçe Ek-8 Belgesi olarak aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde ilgili Kurum Ünitesine verilir. İşte böyle bir durumda eksik gün bildirimi yapılırken değerlendirme kural olarak 30 gün üzerinden değil, ilgili ayın kaç günden oluştuğuna bakılarak yapılmaktadır(2).

Örnek-4: X Ltd. Şti’de 01.02.2007 tarihinden 08.02.2007 tarihine kadar istirahatlı olan sigortalı adına 20 gün üzerinden sigortalı bildirimi yapılır.

Sigortalının 1 gün eksik çalışması durumu da genel olarak tereddüde sebep olmaktadır. Ancak bu şekilde 1 gün eksik çalışan sigortalının bildirimi şu şekilde olur.

Örnek-5: 31 günden oluşan aylarda 1 gün çalışmamış sigortalının prim ödeme gün sayısı 31-1=30 gün, Şubat ayında 1 gün çalışmamış sigortalının prim ödeme gün sayısı ise, 28-1=27 veya 29-1=28 gün olacaktır(3).

Eksik çalışma günlerinin 30 günden değil de 28 günden eksiltilmesinin nedeni, eksik gün bildirimi bulunan ayların, prim ödeme gün sayısı bakımından ay içinde işe giriş veya işten çıkış olan aylarla aynı durumda kabul edilmesidir. Eksik gün bildirimi nedeniyle ay bütünlüğü bozulmakta ve eksik gün bulunan aya özgü olmak üzere sigortalılar, günlük çalışma esasına göre (yevmiye ücretli) çalışıyormuş gibi kabul edilerek ayda kaç gün çalışılmış ise bu gün sayısı üzerinden prim gün sayısına tabi olmaktadırlar(4).IV- SONUÇ

506 sayılı Kanun’un 79. maddesine 4447 sayılı Kanun’un 11. maddesi ile eklenen hüküm gereği, sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin Kurum’a verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurum’ca geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait primler Kurum’ca re’sen tahakkuk ettirilir ve tahakkuk ettirilen süredeki belgelerle ilgili olarak işverence aylık asgarî ücretin üç katı tutarında idari para cezası uygulanır. İşte bu hüküm gereği ülkemizde sigortalılar adına yukarıda belirtilen gerekçeler (gerekçeler gerçek olmak kaydıyla) olmadığı sürece 30 gün bildirilmesi uygulaması oturmuş durumda olup hemen hemen bütün işyerlerinde prim belgesinde sigortalılar adına ayın 28, 29, 30 ve 31 günden oluşup oluşmadığına bakılmaksızın 30 gün gösterilmektedir.

Sonuç olarak; Şubat ayı ve 31 günden oluşan aylarda SGK’ya bildirilecek prim gün sayıları konulu makalemizi özetle izah etmek gerekirse; Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamaları bakımından, Şubat aylarında ve 31 günden oluşan aylarda geçerli ve yasal nedene dayalı eksik gün bildiriminin söz konusu olması durumunda ilgili sigortalının prim ödeme gün sayısı hesaplanırken ay içindeki eksik günler 30 günden değil, ilgili ayın kaç günden meydana geldiğine bakılarak hesaplama yapılması gerekmektedir. Bu yaklaşım gereğince herhangi bir geçerli nedene dayalı eksik gün bildirimi ile oluşan eksik günlerle ay içinde işe giriş veya işten çıkış nedeniyle oluşan eksik günler aynı kapsamda kabul edilmektedir. Çünkü her iki durumda da normalde bir ay kaç günden meydana gelirse gelsin prim gün sayısı bildiriminde otuz gün olarak kabul edildiğinden, eksik gün bildirimi nedeniyle ay bütünlüğü bozulmaktadır. Bütünlüğü bozulan bir ayda prim gün sayısının artık 30 gün üzerinden değil, ayın kaç günden oluştuğuna (28, 29 ve 31 gün) bakılarak hesaplanması gerekmektedir.

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
30-08-2008 12:14 AM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: