Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

Taksi Fişlerinde KDV ayrılmıyor.
Konuyu Açan Kişi: hust59®
Cevap Sayısı: 8
Görüntülenme Sayısı: 26237

Cevapla 
 
Değerlendir:
 • 0 Oy - 0 Yüzde
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Taksi Fişlerinde KDV ayrılmıyor.
Yazar Mesaj
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,540
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #1
Taksi Fişlerinde KDV ayrılmıyor.
Taksi fişlerinde KDV ayırıyormusunuz ?
Görüşlerinizi bekliyorum.

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
(Bu Mesaj 10-02-2008 08:17 PM değiştirilmiştir. Değiştiren : hust59®.)
17-08-2007 03:52 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
GÜLDENN
ADMİN SAĞ KOL
Mesajlar: 3,440
Tarih: Jul 2007
Üye no: 15
Nerden: Dünyalı
Rep Puanı: 40
Mesaj: #2
RE: Taksi Fişleri
Ben ayırıyorum .
Adama yolda hesap makinesi ile kdv mi hesaplayacak mantığı ile indiriyorum ama
siz bana direk gösterilmeyen kdv indirilemez diyeceksiniz bende danıştayın kararına bakayım hemen o arada Smile

[Resim: iloveaccountinght4.gif]
17-08-2007 04:07 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
GÜLDENN
ADMİN SAĞ KOL
Mesajlar: 3,440
Tarih: Jul 2007
Üye no: 15
Nerden: Dünyalı
Rep Puanı: 40
Mesaj: #3
RE: Taksi Fişleri
Faturada ayrıca gösterilmeyen KDV’nin indirimine yasal bir engel yoktur.


[JUSTIFY]Danıştay Onbirinci Daire

Tarih : 21.05.1996

Esas No : 1995/5113

Karar No : 1996/2042

Faturada ayrıca gösterilmeyen KDV’nin indirimine yasal bir engel yoktur.

İstemin Özeti: Sebze ve meyve alımsatım işiyle uğraşan yükümlünün 1993 yılı defter, kayıt ve belgelerinin incelenmesi sonucunda, bir kısım perakende satış fişlerinin kayıt ve beyan dışı bırakıldığı, bazı fatura ’bedellerinin yasal defterlere eksik kaydedildiği, bazı alış faturalarında katma değer vergisi ayrıca gösterilmediği halde indirim konusu yapıldığının tespiti üzerine inceleme raporuna dayanılarak 1993/Mart dönemi için kaçakçılık cezalı katma değer vergisi salınmıştır. Vergi Mahkemesi kararıyla; perakende satış fişleri ve faturalarla elde edilen hasılatın kayıt dışı bırakılması veya eksik kaydedilmesine ilişkin bulunan matrah farkı ile ilgili inceleme raporuna ekli tutanakta, yükümlünün, her ay alınan emtiaya göre yapılacak satış tutarının muhasebecileri tarafından alış tutarına %1020 oranında kar uygulanarak hesaplandığı, hesaplanan bu tutarlar için perakende satış fişi düzenlendiği, düzenlenen fişlerin bir kısminin müşterilere bir kısmının muhasebeci ve kendisi tarafından tanıdıklarına verildiği şeklinde ifade verildiği, dolayısıyla sözkonusu perakende satış fişlerinin bilgileri dışında muhasebeci tarafından düzenlendiği yolundaki yükümlü iddiasına itibar edilemeyeceği, yükümlünün bazı perakende satış fişleri veya faturalarla elde ettiği hasılatı kayıt ve beyan dışı bıraktığının sabit olduğu öte yandan bazı emtia alış faturalarında katma değer vergisinin ayrıca gönderilmemesine rağmen indirim konusu yapıldığı hususunun da inceleme raporu ve eki tutanakla tespit edildiği gerekçesiyle tarh edilen katma değer vergisini onamış, kaçakçılık cezasını ise matrah farkının defter ve belgeler üzerinden saptandığı gerekçesiyle kusur cezasına çevirmiştir. Vergi Dairesi Müdürlüğü, inceleme raporuna göre yapılan kaçakçılık cezasının yasaya uygun olduğunu ve aynen onanması gerektiğini, yükümlü ise perakende satış fişleri ve faturaların muhasebeci tarafından bilgisi dışında düzenlendiğini, muhasebeci hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, vergiyi doğuran olayın gerçekleşmediğim, tarhiyatın dayanağının bulunmadığım ileri sürerek mahkeme kararının bozulmasını istemektedir.

Karar: 3065 sayılı Yasanın 29/1a maddesinde mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisinin alış faturaları veya benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek olduğu hüküm altına alınmıştır.

Olayda 1993/Mart dönemine ilişkin bazı alış faturalarında katma değer vergisi ayrıca gösterilmediği (KDV Dahil olarak düzenlendiği) ancak yükümlü tarafın iç yüzde metodu ile % 6 oranında katma değer vergisi hesaplanarak ilgili dönem beyannamesinde bu faturalarla ilgili toplan 17.922.984 lira katma değer vergisinin indirim konusu yapıldığı, iç yüzde metodu ile hesaplanan katma değer vergisinin yükümlü.tarafından ödenmediği veya defterlerine kaydedilmediği yolunda inceleme elemanınca yapılmış herhangi bir tespitin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Katma değer vergisinde vergi indirimi mükellefiyete bağlı bir görev ve hak olduğu öte yandan katma değer vergisinin yansıtmalı bir vergi olması ve vergi yükünün nihai tüketici üzerinde kalması gibi özellikleri gözönüne alındığında, emtia alışları sırasında katma değer vergisini ödeyen yükümlünün düzenlenen faturalarda katma değer vergisinin ayrıca gösterilmemesi nedeniyle indirim hakkının ortadan kaldırılması bu verginin yukarıda belirtilen özellikleriyle bağdaşmayacağından vergi yükünün de mükellef üzerine kalmasına yol açacaktır.

Bu itibarla ilgili dönemde ’Katma Değer Vergisi Dahil’ olarak düzenlenen bazı emtia alış faturalarında katma değer vergisinin ayrıca gösterilmediğinden bahisle indiriminin kabul edilmemesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Bu nedenle cezalı tarhiyatın bu kısminin terkin edilmesi gerekirken, aksi yönde verilen mahkeme kararında isabet görülmemiştir. ^

Açıklanan nedenlerle, Vergi Dairesi temyiz iSiteminin reddine, yükümlü temyiz isteminin kısmen kabulü ile Vergi Mahkemesi kararının; kayıt dışı bırakılan veya eksik kaydedilen perakende .satış fişi ve faturalarla ilgili matrah farkı üzerinden ikmalen tarh edilen katma değer vergisinin tasdik edilmesine ilişkin hüküm fıkrasının onanmasına diğer taraftan bazı emtia alış faturalarında katma değer vergisinin ayrıca gösterilmediğinden bahisle indirim konusu yapılamayacağı yolundaki cezalı tarhiyatı onayan hüküm fıkrasının BOZULMASINA, karar harcının temyiz isteminde bulunan yükümlüden alınmasına oyçokluğu ile karar verildi .

. AZLIK OYU: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasın) sağlayacak durumda görülmediğinden, aksi yönde verilen çoğunluk kararma katılmıyoruz.[/JUSTIFY]

[Resim: iloveaccountinght4.gif]
17-08-2007 04:08 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
yunusb
PLATİN ÜYE
Mesajlar: 141
Tarih: Aug 2007
Üye no: 116
Nerden: İstanbul / ANKARA
Rep Puanı: 1
Mesaj: #4
RE: Taksi Fişleri
Taksi fişlerimde KDv yoktur.Tarihini hatırlamıyorum ama 2004 yılı idi sanırım Kalktı.Zaten fişlerde KDV ile ilgili kısımlar yoktur.Şöförler ve otomobilciler fed alınan fişlerde kdv yeri zaten yok.
17-08-2007 05:14 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
GÜLDENN
ADMİN SAĞ KOL
Mesajlar: 3,440
Tarih: Jul 2007
Üye no: 15
Nerden: Dünyalı
Rep Puanı: 40
Mesaj: #5
RE: Taksi Fişleri
yanılıyorsunuz olur mu .. bizim taksici müşterimiz vardı sürekli kdv li satışlı işlemleri vardı
bence dediğiniz ile ilgili yazıyı aktarırsanız daha aydınlatıcı olur

[Resim: iloveaccountinght4.gif]
17-08-2007 06:24 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,540
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #6
RE: Taksi Fişleri
3065
Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri Katma Değer Vergisi Kanunu
Genel Tebliği

Maliye Bakanlığından [Resim: resmi.jpg]
01.09.2003
25216 Seri No 88
Katma değer vergisi uygulamalarına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:
[LIST=1]
[*]GELİR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERE İLİŞKİN İSTİSNA
[LIST=1][*]Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-a maddesinde 4842 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri 01.07.2003 tarihinden geçerli olmak üzere katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Bu mükelleflerin 01.07.2003 tarihinden sonra yapacakları işlemler için katma değer vergisi beyannamesi verilmeyecek, mükellefiyetleri de terkin edilecektir.
Ortaklarının tamamı basit usule tabi olan adi ortaklıkların teslim ve hizmetleri de bu hüküm kapsamında değerlendirilecektir. Ancak ortaklarından en az birisi Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek usulde vergilendirilen adi ortaklıkların teslim ve hizmetleri istisna kapsamına girmemektedir.
Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerin 01.07.2003 tarihinden sonra yaptıkları teslim ve hizmetlerde işlem bedeli üzerinden katma değer vergisi hesaplanmayacak, bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek belgelerde katma değer vergisi gösterilmeyecek veya "KDV dahildir" mealinde bir şerhe yer verilmeyecektir.
Ancak, bu mükelleflerin düzenleyecekleri belgelerin özel gider indirimi ve vergi iadesinde geçerli belge olarak kullanımına devam edilecektir. Kayıtları meslek odaları bünyesinde oluşturulan bürolarda tutulan basit usule tabi mükelleflerin bürolara belge tesliminde eski uygulama geçerli olacaktır.
Diğer taraftan, basit usule tabi mükelleflerin ellerinde bulunan belgelerde yer alan katma değer vergisi sütunu, mükellefler tarafından üzeri çizilerek söz konusu belgelerin kullanılmasına devam edilecektir.

[*]İstisna uygulamasının başladığı 01.07.2003 tarihinden itibaren, düzenledikleri bölgelerde katma değer vergisi gösteren veya "KDV dahildir" mealinde bir şerhe yer veren basit usulde vergilendirilen mükellefler, belgede ayrıca gösterilen veya iç yüzde yoluyla hesaplanacak vergi tutarını Katma Değer Vergisi Kanununun 8/2. maddesi gereğince vergi dairesine beyanname ile yatırmak zorundadır. Vergi dairesine ödenecek tutardan, alışlar dolayısıyla yüklenilen vergiler indirilmeyecek, yüklenilen bu vergi tutarı, Gelir Vergisi Kanununun izin vermesi halinde gider veya maliyet olarak dikkate alınacaktır.

[*]İstisna kapsamına girdiği halde bölgelerde yer alan katma değer vergisi, belge tarihini izleyen ayın 25. günü mesai saati sonuna kadar beyanname ile vergi dairesine ödenecektir. (4842 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun beyanname verme zamanını belirleyen 41. maddesinde yer alan "25. günü" ibaresinin 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 23. günü olarak değiştirildiğinin de göz önünde bulundurulması gerekir.) Vergi daireleri, kendiliğinden başvuran ya da bu şekilde işlem yaptıkları vergi idaresince tespit edilen basit usule tabi gelir vergisi mükellefleri için geçici katma değer vergisi mükellefiyeti tesis etmek suretiyle yersiz hesaplanan vergiyi tahsil edeceklerdir.

[*]Teslim ve hizmetleri 01.07.2003 tarihinden itibaren istisna kapsamına giren bu mükelleflerin mal ve hizmet alışları ile yapacakları ithalat genel hükümler çerçevesinde vergiye tabi bulunmaktadır. Bu şekilde yüklenilen vergiler Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre gider, maliyet ya da kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.

[*]Bu mükelleflerin 01.07.2003 tarihinden önce satın aldıkları malları bu tarihten sonra iade etmeleri halinde aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.
 • İade edilen mal için bir fatura düzenlenecek, bu faturaya tutar olarak, iade edilecek malın alış faturasındaki bedel ve katma değer vergisi olarak gösterilen tutarların toplamı yazılacak ve faturaya bu hususu belirten bir şerh konulacak ayrıca alış faturasının tarih ve numarasına atıfta bulunulacaktır.
  [B]Örnek: Basit usule tabi bir mükellef tarafından 24.05.2003 tarihinde 10 milyar mal bedeli, 1.8 milyar katma değer vergisi ödenerek satın alınan bir malın 7.5 milyar liralık kısmı 12.07.2003 tarihinde satıcıya iade edilmiştir. Bu iade için aşağıdaki şekilde bir fatura düzenlenecektir:
  [LIST]".../.../2003 tarihli ve ... sayılı fatura ile satın alınan malın iade edilen kısmı ... 8.850.000.000 TL.
  NOT: Bu tutara, malın alış faturasında gösterilen bedel ve KDV dahildir. (Kaşe/imza)"
Basit usule tabi mükellef bu fatura nedeniyle vergi dairesine katma değer vergisi ödemeyecek, faturadaki tutarın tamamını hasılat olarak hesaplarına alacaktır.
Satıcı ise bu bedel üzerinden iç yüzde yoluyla hesaplayacağı vergiyi indirim konusu yapacaktır.[*]Basit usule tabi gelir vergisi mükellefleri son katma değer vergisi beyannamelerini (2003/Nisan, Mayıs, Haziran dönemine ilişkin olmak üzere) 25 Temmuz 2003 günü mesai saati sonuna kadar vergi dairesine vermiş olmaları gerekmektedir. Bu beyannamede "Sonraki Dönemlere Devreden KDV" bulunması halinde devreden vergi tutarı 2003 takvim yılı gelir vergisi hesaplarında gider olarak dikkate alınacaktır.
Bu dönemde mükellefin iade hakkı doğuran işlemlerinin bulunması halinde iade alacağı ilgili Genel Tebliğlere göre değerlendirilip sonuçlandırılacaktır. İade edilecek tutar bu dönemdeki devreden vergiden düşülecek devreden verginin kalanı gider yazılacaktır.
İade alacağı Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2. maddesinde öngörülen indirimli orana tabi işlemlerle ilgili ise bu dönem beyannamesine bir dilekçe eklenerek, iadesi talep edilen tutar, buna ilişkin hesaplama listesi ve diğer ilgili belgeler eklenecektir. Ancak 2003 yılına ilişkin olarak iade edilecek verginin alt sınırı 2002/3606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 2002 için geçerli miktarın 2003 yılı için belirlenecek yeniden değerleme oranında artırılması ile tespit edilmesi gerektiğinden iade en erken 2004/Ocak ayı içinde yapılabilecektir. Mükellefin iade talebi bu tutarın altında ise iade yapılmayacak, devreden vergi tutarının tamamı gelir vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır. İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirimle giderilemeyen verginin bu şekilde belirlenen alt sınırı geçmesi halinde geçen kısım iade edilecek, iade edilen tutar 2003/Temmuz ayında verilen son beyannamedeki devreden vergiden çıkarılarak kalan bir miktar olması halinde bu tutar gider olarak dikkate alınacaktır.

TAKSİ FİŞLERİNDE KDV YOK.BU FİŞLER FEDERASYONCA HAZIRLANIYOR.DİKKAT EDERSENİZ KDV İLE İLGİLİ HİÇ BİR KAYIT YOK FİŞLERDE.

[*]
ANCAK TEK TÜK TE OLSA FEDERASYONDAN DEĞİLDE KENDİSNİNİN MALİYE KAŞELİ BASTIRDOĞU FİŞLERİ KULLANAN TAKSİCİLER VAR.ONLARDAKİ KDV İNDİRİLİYOR.YUKARDAKİ HÜKME GÖRE

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
17-08-2007 08:34 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,540
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #7
RE: Taksi Fişleri
ESKİDEN BÖYLEYDİ
BU YAZIDA 1999 TARİHLİ BİR YAZI

BASİT USULE TABI TAKSİCİLERDEN ALINAN PSV VE FATURALARIN GİDER KAYDI VE KDV İNDİRİMİ
Bilindiği üzere kayıt dışı ekonominin kayda alınması, belge düzeninin yerleştirilmesi ve vergilendirmede gerçek kazancın esas alınmasının sağlanması amacıyla; Gelir Vergisi Kanun'un 46, 47 ve 48. maddelerin­de değişiklikler yapılarak ticari kazancın tespitinde götürü usulde vergilendirme esası 01.01.1999 tarihinden itibaren kaldırılarak "basit usulde vergilendirme" esasına
geçilmiştir
Basit usulde vergilendirme konusunda ayrıntılı açıklamalar ise Maliye Bakanlı­ğınca yayımlanan 215 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde yapılmıştır.Öte yandan GVK'da yapılan bu değişikliğe paralel olarak Katma Değer Vergisi Kanunu'nun "Götürü Usulde Vergilendirme" ile ilgili 38. maddesi 4369 Sa­yılı Kanun'la yürürlükten kaldırılmıştır. Bu konu ile ilgili olarak yayımlanan 72 Seri
No.lu
KDV Genel Tebliği'nde; basit usulde vergilendirme kapsamına alı­nan mükelleflerin KDV açısından gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin tabi olduktan usul ve esaslar çerçevesinde vergilendirilecekleri açıklanmıştır.[JUSTIFY]Gelir Vergisi Kanunu'nun götürü vergilendirmeye ilişkin hükümlerinde deği­şiklik yapılmadan önceki uygulamada, götürü usulde vergiye tabi mükellefle­rin hasılatları ile ilgili olarak herhangi bir belge düzenleme mecburiyetleri bu­lunmamakta idi. Ancak, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak mecbu­riyetinde olan çiftçiler götürü usule tabi mükelleflerden yaptıkları mal ve hiz­met alımları için gider pusulası düzenlemek ve anılan mükelleflere imzalatmak zorunda idiler. Bu şekilde düzenlenmiş gider pusulaları götürü mükellefler tara­fından verilen fatura hükmünde kabul ediliyordu.Ancak, basit usulde vergilendirme kapsamına alınan mükelleflerin ticari kazancı, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet fark olarak tespit edileceğinden, bu mükelleflerin 01.01.1999 tarihinden itibaren hasılat­larını ve giderlerini Vergi Usul Kanu­nu hükümlerine göre fatura, perakende satış vesikaları (PSV) ve diğer belgele­ri kullanmak ve düzenlemek suretiyle tevsik etmeleri gerekmektedir.Bu çalışmada, basit usulde vergilendi­rilen taksiciler tarafından düzenlenen fatura veya PSV'lerin gider kaydı ve KDV indirimi konusu incelenecektir.
II BASİT USULDE VERGİLEN­DİRİLEN TAKSİCİLERDEN ALI­NAN FATURA VE PSV'NİN Gİ­DER KAYDI VE KDV İNDİRİMİBASİT USULDE VERGİLENDİRİ­LEN TAKSİCİLERDEN ALINAN FA­TURA VE PSV'NİN GİDER KAYDI
Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. madde­sinde, safı kazanç tespitinde indirilecek giderler belirlenmiştir. Söz konusu maddenin l. bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safı kazancın tespitinde indirilecek gider olarak dik­kate alınacağı hüküm altına alınmıştır.Buna göre, işletme faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan taksi giderleri, genel gi­der kapsamında safi kazancın tespitin­de dikkate alınacaktır. Taksi giderleri­nin fatura ile belgelendirilip gider ya­zılmasında sorun olmamakla beraber, basit usulde vergilendirilen taksiciler­den alınan PSV'lerin gider belgesi olarak kabul edilip edilmeyeceği konu­sunda tereddütlerle karşılaşılmaktadır.
Maliye Bakanlığınca yayımlanan 204 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği'nde,Mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (kırtasiye., büro ve temizlik malzemele­ri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi aşmayan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış vesikasının gider belgesi olarak kabul edilmesini,İşletmenin tüketimi dışında satışa konu olacak mal ve hizmetlerin alımla­rında ise bedeli ne olursa olsun fatura düzenlenmesi, defterlere faturaya da­yanılarak kayıt yapılması gerektiğini belirtmiş bulunmaktadır.İşletme faaliyetleri ile ilgili taksi hiz­metleri de, işletmede tüketilen bir hizmet niteliğinde olup, işletmenin satışına konu olabilecek ticari bir mal ve hizmet değildir.Bu nedenle, basit usulde vergilendiri­len taksicilerden alınan ve bedeli fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin haddi aşmayan (01.01.1999 tarihinden itiba­ren 30.000.000 TL) perakende satış vesikalarının da, gider belgesi olarak kabul edilmesi bu belgeye dayanılarak kayıtlara intikal ettirilmesi mümkün­dür. Ayrıca, 215 Seri No.lu Gelir Ver­gisi Genel Tebliği'nde, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin müşteri­lerinin istemeleri halinde fatura veya perakende satış vesikası (dolmuş işle­tenler hariç) vermelerinin zorunlu ol­duğu belirtilmiştir.
B BASİT USULDE VERGİLENDİRİ­LEN TAKSİCİLERDEN ALINAN FA­TURA VE PSV'DEKİ KDV İNDİRİMİ
KDV indirim esasına dayanan bir vergi olduğundan mükellefler faali­yetlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV'yi satışları üzerinden hesapla­dıkları KDV'den indirerek, kalan fark vergiyi beyan ederek bağlı oldukları vergi dairesine ödemektedirler.KDV Kanunu'nda, KDV indiriminin usul ve esasları 2936. maddelerinde düzenlenmiştir. Kanun'un 29 ve 34. maddelerine göre, faaliyetlere ilişkin olarak yüklenilen KDV'nin indirile­bilmesi için;Verginin fatura veya benzeri ve bel­gelerde ayrıca gösterilmesi, Bu belgelerin yasal defterlere kay­dedilmesi gerekmektedir.
Öte yandan, KDV Kanunu'nun 20/4. maddesinde, bedeli bir tarifeye göre tespit edilen işlerde tarife bedelinin KDV dahil edilerek tespit olunacağı ve verginin müşteriye ayrıca intikal ettirilmeyeceği hükme bağlanmıştır.22 Seri
No.lu KDV Genel Tebliği'nde ise, tarifesi vergi dahil olarak tespit edilen işlere ait KDV'nin iç yüzde ora­nı uygulanmak suretiyle hesaplanıp indirilemeyeceği, bu mal ve hizmetle­re ait fatura veya benzeri belgelerde KDV'nin ayrıca gösterilmeyeceği ve vergi dahil tek tutar olarak ifade edi­leceği açıklanmış bulunmaktadır.Taksi ücretleri bir tarifeye bağlı ola­rak belirlendiğinden, bu işleme ilişkin olarak düzenlenen belgelerde bedelin vergi dahil olarak gösterilme; söz konusu olacaktır. Bu nedenle, taksi ücretleri KDV yönünden tarifeli iş kapsamında değerlendirilecek ve ver­gilendirme yapılacaktır.Bu açıklamalara göre, basit usulde vergilendirilen taksicilerden alınan fatura veya
PSV'lerde KDV dahil ola­rak belirlenen taksi ücretleri içerisin­deki KDV'nin, iç yüzde oranıyla (Vergili Bedel x Vergi Oranı/100+ Vergi Oranı) hesaplanarak, indirim konusu yapılması mümkün bulun­maktadır. Nitekim Maliye Bakanlı­ğınca verilen bir özelgede; "Basit usul­de vergilendirilen ve taksi işleri ile iştigal eden mükelleflerin taksi ücreti, tarifeli iş kapsamına girdiğinden KDV dahil olarak düzenlenen belgelerdeki KDV'nin iç yüzde hesabıyla tespit edilerek indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır." şek­linde açıklama yapılmıştır .
Basit usulde vergilendirilen taksicile­re işletme faaliyetleri ile ilgili olarak ödenen taksi ücretlerinin fatura veya PSV ile belgelendirilerek gider kay­dedilmesi gerekir.Ayrıca, taksi ücretleri tarifeli iş kap­samında olduğundan, taksiciler tara­fından düzenlenen belgelerde KDV’nin ayrıca gösterilmemesi, bedelin vergi dahil tek tutar olarak ifade edil­mesi durumunda; vergi dahil olarak düzenlenen taksi ücretleri içindeki KDV'nin iç yüzde hesabıyla tespit edilerek indirim konusu yapılmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Maliye Bakanlığı, Ankara Gelirler Bölge Müdür V.
Mehmet ALTINDAĞ, Vergi ve Revizyon Rehberi, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, Anka­ra, 1998, s. 336
vd . M.B.' nin 19.04.1999 Tarih ve 14826 Sayılı Özelgesi [/JUSTIFY]

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
(Bu Mesaj 15-01-2008 03:27 PM değiştirilmiştir. Değiştiren : hust59®.)
17-08-2007 08:36 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
GÜLDENN
ADMİN SAĞ KOL
Mesajlar: 3,440
Tarih: Jul 2007
Üye no: 15
Nerden: Dünyalı
Rep Puanı: 40
Mesaj: #8
RE: Taksi Fişleri
o zaman şöyle diyecez sayın hust

gelir vergisi mükelleflerinde kdv vardır
basit usul tutanlar için kdv yoktur

bunu nasıl anlayacağız gerçek veya basit derseniz ????
faturayı kimin tasdik ettiğinden anlayacağız diye cevaplarım o zaman

çünkü zaten basit usul tutan taksiciler kdv vermiyor tek geçici
konu saptı ama açıklayayım dedim

[Resim: iloveaccountinght4.gif]
18-08-2007 07:04 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,540
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #9
RE: Taksi Fişleri
27.05.2003 - 2003/080
Taksi İşletmecileri Tarafından Yapılan Teslim Ve Hizmetler Katma Değer Vergisinden İstisna TutulacaktırÖzet: 4842 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 01.07.2003 tarihinden itibaren taksi işletmecileri tarafından yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisna tutulmuştur.

Katma Değer Vergisi Kanununun -değişmeden önceki haliyle- diğer istisnaları düzenleyen 17. maddesinin 4 numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf tarafından yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisna tutulmuştu.

4842 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile söz konusu madde, Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisnadır.

şeklinde değiştirilmiştir.

Gelir Vergisi Kanununun 47. maddesine göre taksi işletmecileri basit usulde vergilendirilmektedir. Bu kapsamda Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan ve 01.07.2003 tarihinden itibaren uygulanacak olan söz konusu düzenleme ile taksi işletmecileri tarafından yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabi olmayacaktır.

Dolayısıyla 01.07.2003 tarihinden itibaren taksi işletmecileri tarafından düzenlenen perakende satış fişleri katma değer vergisi içermeyeceğinden, bu belgeler üzerinden iç yüzde ile katma değer vergisi hesaplanmayacak ve indirim konusu yapılmayacaktır.

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
10-02-2008 08:16 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: