Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

Tasfiye sonu kurumlar vergisi
Konuyu Açan Kişi: hust59®
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 3427

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tasfiye sonu kurumlar vergisi
Yazar Mesaj
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,546
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #1
Tasfiye sonu kurumlar vergisi
T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

Defterdarlık Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü

Sayı : B.07.4.DEF.0.34.11/KVK-30-


Konu : Tasfiye sonu kurumlar vergisi

beyanname verme tarihi hk.İlgi : …./6/2005 tarihli dilekçeniz.İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiş olup, aşağıdaki hususların belirtilmesine gerek duyulmuştur.

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30.maddesinde “Her ne sebeple olursa olsun tasfiye haline giren kurumların vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine tasfiye dönemi kaim olur.

Tasfiye dönemi kurumun tasfiye haline girdiği tarihten başlar, bu tarihten aynı takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim yılı müstakil bir tasfiye dönemi sayılır.

Tasfiyenin aynı takvim yılı içinde sona ermesi halinde tasfiye dönemi kurumun tasfiye haline girdiği tarihten başka bir tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam eder.

Tasfiyenin nihayet bulduğu dönemin sonunda tasfiye kar veya zararı kati olarak tespit ve evvelce verilmiş olan tasfiye beyannameleri bu neticeye göre ıslah edilir. Tasfiye zararla kapanırsa evvelce verilmiş olan tasfiye beyannameleri müsteniden tahsil edilmiş vergiler iade olunur.

Bir yıldan fazla süren tasfiyelerde tarh zamanaşımı tasfiyenin nihayet bulduğu dönemi takip eden yıldan itibaren başlar” hükmü yer almıştır.

Aynı Kanunun 31.maddesinde tasfiye beyannamelerinin, tasfiye memurları tarafından tasfiye dönemlerinin sonundan itibaren 21.maddede yazılı süreler içinde, tasfiye dönemi içinde tasfiye de neticelenmişse, bilançonun veya nihai hesabın kesinleşmesinden itibaren 15 gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verileceği, bu beyannamelere bilanço ile kar ve zarar cetveli ve tasfiye bilançosuna göre ortaklara dağıtılan paralarla diğer değerlerin müfredatlı bir cetvelinin bağlanacağı, işletme hesabı esasına göre defter tutanların beyannamelerine kar ve zarar cetveli yerine bu hesabın hülasasının raptolunacağı hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 161.maddesinde işi bırakmanın tarifi yapılmıştır. Bu madde hükmüne göre, vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması veya sona ermesi işi bırakmayı ifade etmektedir. Aynı Kanunun 162.maddesinde ise tasfiye veya iflas hallerinde mükellefiyetin vergi ile ilgili muamelelerin tamamen sona ermesine kadar devam edeceği ve bu hallerde tasfiye memurları veya iflas dairesinin tasfiye veya iflas kararlarını ve tasfiyenin veya iflasın kapandığını vergi dairesine ayrı ayrı bildirmeye mecbur bulundukları hükme bağlanmıştır.

Türk Ticaret Kanununda ticaret şirketlerinin infisah ve tasfiyeleri düzenlenmiş bulunmaktadır. Kanunun 438.maddesinde sermaye şirketleri, iflastan başka bir nedenle infisah ettiklerinde idare meclisi tarafından Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirileceği belirtilmektedir.

Yapılan açıklamalara göre, tasfiyenin son bulduğu tarih son bilanço ve hesap durumunun onaylanıp, tasfiye memurlarının ibra edildiği genel kurul tarihidir. Tasfiye Beyannamesinin verilme süresi bakımından bu tarihin dikkate alınması Ticaret Siciline tescilin aranılmaması gerekir. Mükellefiyet kayıtlarının kapatılması ise ayrı bir husus olup bunun için Ticaret Siciline tescil tarihi esas alınacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
05-04-2010 06:46 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: