Her daim birlik ve beraberlik içinde, huzur ve sevgi dolu bayramlar geçirmek ümidiyle, üyelerimizin ve tüm islam aleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutlarız.
 • Menü
 • Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

  temerrüt faizi
  Konuyu Açan Kişi: alonepilot
  Cevap Sayısı: 5
  Görüntülenme Sayısı: 1787

  Cevapla 
   
  Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  temerrüt faizi
  Yazar Mesaj
  alonepilot
  Registered
  Default Avatar
  Mesajlar: 291
  Tarih: Sep 2007
  Üye no: 281
  Nerden: istanbul
  Rep Puanı: 0
  Mesaj: #1
  temerrüt faizi
  Merhaba Arkadaşlar,

  bir limited şirketimiz var. çalışmış olduğumuz firma ödemeleri aksattığı için(vadesinde ödemiyor. 15-30 gün sonra ödüyor ve ya hiç ödemiyor.) sözleşmemizde de hüküm olduğu için temerrüt faizi hesaplamak istiyoruz. alacak 2011 yılına aittir ve yıl içerisinde 5 kere fatura gönderilmiş ve ara ara ödemeler yapılmış ancak halen bakiye kapanmamıştır. biz bu durumda isteyeceğimiz temerüt faizini nasıl hesaplayabiliriz. kolay bir yolu var mıdır? yardımınızı rica ediyorum.

  iyi akşamlar.
  18-01-2012 07:56 PM
  Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
  ParaderevoLT
  Administrators
  *******
  Mesajlar: 10,681
  Tarih: Jul 2007
  Üye no: 1
  Nerden: İstanbuL
  Rep Puanı: 33
  Mesaj: #2
  RE: temerrüt faizi
  BORÇLAR KANUNU

  Kanun Numarası : 818
  Kabul Tarihi : 22/4/1926
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/5/1926 Sayı : 366
  Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 762
  © İFANIN ZAMANI
  2 – Diğer eceller
  Madde 76 – Bir borç veya sair her hangi bir tasarruf akdin inikadından itibaren bir müddetin hitamında ifa ve icra edilmek lazım geldiği takdirde, vade aşağıdaki veçhile tayin olunur:
  1 - Müddet, gün ile tayin edilmiş ise borç, akdin inikat ettiği gün sayılmıyarak müddetin son günü muaccel olur. Müddet, sekiz veya on beş gün ise bu müddet bir veya iki haftayı değil tamam sekiz veya on beş günü ifade eder.
  2 - Müddet haftalar ile tayin edilmiş ise borç son haftanın, akdin münakit olduğu güne ismen tevafuk eden gününde muaccel olur.
  3 - Müddet ay ile veya sene, yarı sene ve senenin dörtte biri gibi birden ziyade ayları ihtiva eden bir zaman ile tayin edildiği surette borç, akdin münakit olduğu gün ayın kaçıncı günü ise son ayın buna tekabül eden günü muaccel olur. Son ayda tekabül eden gün mevcut değil ise borç son ayın son günü ifa olunur.
  Yarım ay tabiri, on beş günlük bir müddete muadildir. Müddet bir veya birden ziyade ay ile yarım ay ise on beş gün son olarak hesap edilir.
  Bu kaideler, müddet, akdin inikadından başka bir zamandan itibaren cereyan ettiği surettede tatbik olunur. Muayyen bir zaman içinde ifa edilmek lazım gelen bir borcu borçlu, müddetin hitamından evvel ifa ile mükelleftir.


  HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU

  Kanun Numarası : 1086
  Kabul Tarihi : 18/6/1927
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2, 3, 4/7/1927 Sayı : 622, 623, 624
  Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 8 Sayfa : 760
  Müddetler
  Madde 161 – Müddet gün olarak tayin edilmiş ise tefhim veya tebliğ edildiği gün hesaba katılmaz ve son günü tatil saatinde biter.
  Müddet hafta veya ay olarak tayin edilmiş ise başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün tatil saatinde biter. Müddet ay nihayetine doğru başlayıp da bittiği ayın aynı günü yoksa müddet bu ayın sonunda biter. Bu suretle pazartesi günü başlamış olan müddet munkazi olacağı haftanın pazartesi gününde ve ayın birinci günü başlayan müddet munkazi olacağı ayın birinci gününde ve otuz bir Kanunuevvelde başlıyan iki ay müddet şubatın son gününde biter.


  FAİZ HESAP YÖNTEMİ
  Faiz hesabında 1086 sayılı HUMK 161. ve 818 sayılı BK 76. maddesindeki “Müddetler” e ilişkin düzenleme dikkate alınarak;
  A – Belli bir (faize başlangıç) tarihten izleyen senenin aynı tarihine kadar olan süre 1 (bir) yıl,
  B – Belli bir aydan izleyen ayın aynı gününe (izleyen ayda aynı gün yoksa son gününe) kadar olan süre 1 (bir) ay
  C - Aydan artık yada eksik süreler ise gün olarak hesaplanır.
  D – Yıl sayısı, yıldan artık veya eksik süre içindeki ay sayısı, aydan artık veya eksik süre içinde gün sayısı bulunmak suretiyle müddet hesabı yapılır.
  E - Payda, yıl için 100, ay için 1200 ve gün için 360 alınmak suretiyle hesaplama yapılarak bulunan toplam faiz işlemiş faiz olarak takip talebine alınmıştır. Takip talebinde bu faiz hesabının başlangıç tarihleri, oranları ve faiz türleri de ayrıca gösterilmiştir.

  Technical support unit Ofline

  New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
  18-01-2012 11:45 PM
  Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
  ParaderevoLT
  Administrators
  *******
  Mesajlar: 10,681
  Tarih: Jul 2007
  Üye no: 1
  Nerden: İstanbuL
  Rep Puanı: 33
  Mesaj: #3
  RE: temerrüt faizi
  Faiz Hesap Yöntemi

  Faiz hesabında 1086 sayılı HUMK 161. ve 818 sayılı BK 76. maddesindeki “Müddetler” e ilişkin düzenleme dikkate alınarak;
  A – Belli bir (faize başlangıç) tarihten izleyen senenin aynı tarihine kadar olan süre 1 (bir) yıl,
  B – Belli bir aydan izleyen ayın aynı gününe (izleyen ayda aynı gün yoksa son gününe) kadar olan süre 1 (bir) ay,
  C – Artık gün sayısı da gün olarak alınmak suretiyle,
  payda, yıl için 100, ay için 1200 ve gün için 360 alınmak suretiyle hesaplama yapılarak bulunan toplam faiz işlemiş faiz olarak takip talebine alınmıştır. Takip talebinde bu faiz hesabının başlangıç tarihleri, oranları ve faiz türleri de ayrıca gösterilmiştir.  Adi Kanuni Faiz

  Kanuni faiz
  Madde 1 – (Değişik : 21/4/2005 - 5335/14 md.)
  Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme yıllık yüzde oniki oranı üzerinden yapılır.
  Bakanlar Kurulu, bu oranı aylık olarak belirlemeye, yüzde onuna kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir.
  (Kanuni faiz oranının, 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık % 12'den % 9'a indirilmesi 19/12/2005 tarihli ve 2005/9831 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmıştır.)  Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 97/9807

  Karar Tarihi: 8 Ağustos 1997

  KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİ ORANLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KARAR

  Resmi Gazete Tarihi: 20.08.1997

  Resmi Gazete Sayısı: 23086

  4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un 1 ve 2 nci maddelerinde öngörülen kanuni faiz ve temerrüt faizi oranlarının 1/1/1998 tarihinden geçerli olmak üzere senelik %30'dan %50'ye çıkarılması; adıgeçen Kanunun anılan maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/8/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır.
  III - 1 VE 2. MADDELERİN 15.12.1999 TARİH VE 4489 SAYILI KANUNLA DEĞİŞEN METNİ
  KANUNİ FAİZ
  Madde 1 - (Değişik: 4489 - 15.12.1999 / m.1 - Yürürlük m.4) Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme, yıllık, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı reeskont oranı üzerinden yapılır. Söz konusu reeskont oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan reeskont oranından beş puan veya daha çok farklı ise, yılın ikinci yarısında bu oran geçerli olur.  KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN
  KANUN NO: 3095
  Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984
  Resmi Gazete Tarihi: 19 Aralık 1984
  Resmi Gazete Sayısı: 18610
  Madde 1- Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tesbit edilmemişse faiz ödenmesi senelik yüzde otuz oranında yapılır.
  Bakanlar Kurulu, ekonomik şartları dikkate alarak bu oranın yüzde seksenine kadar artırma ve eksiltme yapabilir. Bakanlar Kurulu'nun bu konudaki kararı, kararın alınmasını izleyen takvim yılı başından itibaren uygulanır.
  Kısa Vadeli Avans Faizi

  KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİ

  KANUN NO: 3095
  KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN
  Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984
  Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Aralık 1984 - Sayı: 18610

  Temerrüt faizi
  Madde 2 – (Değişik : 15/12/1999 - 4489/2 md.) Bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için 1 inci maddede belirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur.
  Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı, yukarıda açıklanan miktardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile ticari işlerde temerrüt faizi bu oran üzerinden istenebilir. Söz konusu avans faiz oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan avans faiz oranından beş puan veya daha çok farklı ise yılın ikinci yarısında bu oran geçerli olur.
  Temerrüt faizi miktarının sözleşmede kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı yukarıdaki fıkralarda öngörülen miktarın üstünde ise, temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.

  Reeskont Faizi

  KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİ

  KANUN NO: 3095
  KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN
  Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984
  Resmi Gazete Tarihi: 19 Aralık 1984
  Resmi Gazete Sayısı: 18610
  TEMERRÜT FAİZİ
  Madde 2 - Bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için 1'inci maddede belirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur.
  Bakanlar Kurulu Kararı ile bu oran 1'inci maddesindeki oran dahilinde artırılabilir veya eksiltilebilir.
  Ödeme yerinde ve ödeme zamanındaki banka iskontosu yukarıda açıklanan miktardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile, ticari işlerde temerrüt faizi, TC Merkez Bankasının kısa vadeli krediler için öngördüğü reeskont faiz oranına göre istenebilir.
  Temerrüt faizi miktarının sözleşmede kararlaştırılmış olduğu hallerde, akti faiz miktarı yukarıdaki fıkralarda öngörülen miktarın üstünde ise, temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.

  Ticari Faiz

  KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİ

  KANUN NO: 3095

  KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN
  Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984
  Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Aralık 1984 - Sayı: 18610

  Temerrüt faizi
  Madde 2 – (Değişik : 15/12/1999 - 4489/2 md.) Bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için 1 inci maddede belirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur.
  Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günükısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı, yukarıda açıklanan miktardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile ticari işlerde temerrüt faizi bu oran üzerinden istenebilir. Söz konusu avans faiz oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan avans faiz oranından beş puan veya daha çok farklı ise yılın ikinci yarısında bu oran geçerli olur.
  Temerrüt faizi miktarının sözleşmede kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı yukarıdaki fıkralarda öngörülen miktarın üstünde ise, temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.

  Temerrüt faizi
  Madde 2- Bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için 1'inci maddede belirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur.
  Bakanlar Kurulu Kararı ile bu oran 1'inci maddesindeki oran dahilinde artırılabilir veya eksiltilebilir.
  Ödeme yerinde ve ödeme zamanındaki banka iskontosu yukarıda açıklanan miktardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile, ticari işlerde temerrüt faizi, TC Merkez Bankasının kısa vadeli krediler için öngördüğü reeskont faiz oranına göre istenebilir.
  Temerrüt faizi miktarının sözleşmede kararlaştırılmış olduğu hallerde, akti faiz miktarı yukarıdaki fıkralarda öngörülen miktarın üstünde ise, temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.

  En Yüksek Banka Mevduat Faizi

  1475 Sayılı İş Kanunu Madde 14/12
  Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hakim gecikme süresi için, ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder.

  3095 sayılı Kanun
  Diğer kanunlardaki faizler
  Madde 4 – Diğer kanunların, bu Kanunda öngörülen orandan fazla temerrüt faizi ödenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.
  En Yüksek Kredi Faizi

  2822 SAYILI KANUN
  Eda davası:
  Madde 61 – Toplu iş sözleşmesine dayanan eda davalarında ifaya mahküm edilen taraf, temerrüt tarihinden itibaren, bankalarca uygulanan en yüksek işletme kredisi faizi üzerinden temerrüt faizi ödemeye de mahkum edilir.

  3095 sayılı Kanun
  Diğer kanunlardaki faizler
  Madde 4 – Diğer kanunların, bu Kanunda öngörülen orandan fazla temerrüt faizi ödenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.
  Kamulaştırma Alacağı Faizi

  Kamulaştırma Alacağına Uygulanan Faiz Oranı:
  2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) Madde 46.- (Değişik: 4709 - 3.10.2001 / m.18): Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir.
  Kamulaştırma bedeli ile kesin hükme bağlanan artırım bedeli nakden ve peşin olarak ödenir. Ancak, tarım reformunun uygulanması, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskan projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla kamulaştırılan toprakların bedellerinin ödenme şekli kanunla gösterilir. Kanunun taksitle ödemeyi öngörebileceği bu hallerde, taksitlendirme süresi beş yılı aşamaz; bu takdirde taksitler eşit olarak ödenir.
  Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait oranlarının bedeli, her halde peşin ödenir.
  İkinci fıkrada öngörülen taksitlendirmelerde ve herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz uygulanır.
  Bütçedeki Borç Faizi

  KANUN NO: 4833

  2003 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU

  Kabul Tarihi: 29 Mart 2003

  Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 31 Mart 2003 - Sayı: 25065 (1. Mükerrer)

  Kısmen veya tamamen uygulanmayacak hükümler
  Madde 51 - t) İlgili kanununda düzenleme yapılıncaya kadar, 4.12.1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanunun 1 inci maddesindeki kanuni faiz oranı, 1.4.2003 tarihinden itibaren aylık % 2.5 olarak uygulanır. Ay kesirleri tama iblağ edilir.Taksitlendirilen veya herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz oranı uygulanır.(*)
  _____
  (*) Madde 51 in (t) fıkrası, Anayasa Mahkemesinin 8.12.2004 tarih ve 25664 sayılı R.G.'de yayımlanan, 22.1.2004 gün ve K.2004/4 - E.2003/41 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
  Yürürlük
  Madde 52. - Bu Kanun 1.1.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  29.03.2003 tarih ve 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nun 51. maddesinin (t) bendi ile getirilen, Kanuni Faiz Oranının 01.04.2003 tarihinden itibaren aylık % 2.5 olarak uygulanacağına ilişkin düzenleme, Anayasa Mahkemesi'nin 08.12.2004 tarih ve 25664 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 22.01.2004 gün ve E.2003/41 - K.2004/4 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

  Bu yıl için Kanuni Faizi Reeskont Faizi oranlarında uygulamaktadır.

  KANUN NO: 5027

  2004 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU

  Kabul Tarihi: 24 Aralık 2003

  Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 28 Aralık 2003 - Sayı: 25330 (1. Mükerrer)

  Kısmen veya tamamen uygulanmayacak hükümler
  Madde 49 - o) İlgili kanununda düzenleme yapılıncaya kadar, 4.12.1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanunun 1 inci maddesindeki kanuni faiz oranı, aylık % 1,25 olarak uygulanır. Ay kesirleri tama iblağ edilir. Taksitlendirilen veya herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz oranı uygulanır.
  Yürürlük
  Madde 50. - Bu Kanun 1.1.2004 tarihinde yürürlüğe girer.

  KANUN NO: 5277

  2005 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU

  Kabul Tarihi: 28 Aralık 2004

  Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 31 Aralık 2004 - Sayı: 25687 (1. Mükerrer)

  Kısmen veya tamamen uygulanmayacak hükümler
  Madde 37 - e) İlgili kanununda düzenleme yapılıncaya kadar, 4.12.1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanunun 1 inci maddesindeki kanunî faiz oranı, aylık % 1 olarak uygulanır. Ay kesirleri tama iblağ edilir. Taksitlendirilen veya herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz oranı uygulanır.(*)
  _____
  (*) Madde 37 nin (e) fıkrası, 27.4.2005 tarih ve 25798 sayılı R.G.'de yayımlanan, 21.4.2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 29. maddesinin © bendi hükmü gereğince, 1.5.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
  Yürürlük
  Madde 38. - Bu Kanun 1.1.2005 tarihinde yürürlüğe girer.

  Yabancı Para Faizi

  Diğer kanunlardaki faizler
  Madde 4 – Diğer kanunların, bu Kanunda öngörülen orandan fazla temerrüt faizi ödenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.
  Yabancı para borcunda faiz
  Madde 4/a – (Ek : 14/11/1990 - 3678/30 md.)
  Sözleşmede daha yüksek akdi veya gecikme faizi kararlaştırılmadığı hallerde, yabancı para borcunun faizinde Devlet Bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı uygulanır.
  (Kanuni faiz oranının, 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık % 12'den % 9'a indirilmesi 19/12/2005 tarihli ve 2005/9831 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmıştır.)

  Technical support unit Ofline

  New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
  18-01-2012 11:45 PM
  Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
  ParaderevoLT
  Administrators
  *******
  Mesajlar: 10,681
  Tarih: Jul 2007
  Üye no: 1
  Nerden: İstanbuL
  Rep Puanı: 33
  Mesaj: #4
  RE: temerrüt faizi
  3095 sayılı kanunda acıkca belırtılmıs kafanıza takılan olursa bu yazılardan dolayı tekrardan bır goz gezdırırız.

  ıyı calısmalar

  Technical support unit Ofline

  New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
  18-01-2012 11:47 PM
  Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
  alonepilot
  Registered
  Default Avatar
  Mesajlar: 291
  Tarih: Sep 2007
  Üye no: 281
  Nerden: istanbul
  Rep Puanı: 0
  Mesaj: #5
  RE: temerrüt faizi
  Teşekkür ederim. ancak bana bu konuda bana bir örnek hesaplama gerekiyor. çünkü baz alacağım rakamları bilmiyorum.
  19-01-2012 11:47 AM
  Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
  ParaderevoLT
  Administrators
  *******
  Mesajlar: 10,681
  Tarih: Jul 2007
  Üye no: 1
  Nerden: İstanbuL
  Rep Puanı: 33
  Mesaj: #6
  RE: temerrüt faizi
  Ticari faiz oranlarını alacaksınız hesaplama çok basit bu oranlar yıllıktır önce hesaplamayı günlük bulmalısınız kaç günse ona göre ilgili orandan hesaplanır
  örnek 100 tl alacak için 45 günlük 2010 yılından faiz hesaplama için
  100 nin %16 sı yıllık yani 365 günlük faiz idir
  yani 16 tl yıllık faiz ise 16/365=1 günlük faiz *45 gün = 45 günlük faiz olur  Kanuni Faiz ve Ticari Temerrüt Faizi Oranları

  Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları
  19.12.1984 - 31.12.1997 % 30
  01.01.1998 - 31.12.1999 % 50
  01.01.2000 - 30.06.2002 % 60
  01.07.2002 - 30.06.2003 % 55
  01.07.2003 - 31.12.2003 % 50
  01.01.2004 - 30.06.2004 % 43
  01.07.2004 - 30.04.2005 % 38
  01.05.2005 - 31.12.2005 % 12............3095 sayılı yasa m.1
  01.01.2006 -bugüne kadar % 9............Bakanlar Kurulunun 2005/9831 16.12.2005T. kararı

  Ticari Temerrüt Faizi Oranları
  01.01.2000 - 30.06.2002 % 70
  01.07.2002 - 30.06.2003 % 64
  01.07.2003 - 31.12.2003 % 57
  01.01.2004 - 30.06.2004 % 48
  01.07.2004 - 30.06.2005 % 42
  01.07.2005 - 31.12.2005 % 30
  01.01.2006 - 31.12.2006 % 25
  01.01.2007 - 31.12.2007 % 29
  01.01.2008 - 30.06.2009 % 27
  01.07.2009 - 31.12.2009 % 19
  01.01.2010'dan bugüne % 16
  2011 ıcın % 15

  Technical support unit Ofline

  New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
  19-01-2012 11:51 AM
  Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
  « Önceki | Sonraki »
  Cevapla   Forum'a Git: