Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

YAŞTAN EMEKLİLİK
Konuyu Açan Kişi: hust59®
Cevap Sayısı: 8
Görüntülenme Sayısı: 25587

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
YAŞTAN EMEKLİLİK
Yazar Mesaj
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,546
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #1
YAŞTAN EMEKLİLİK
SSK’LILARIN YAŞTAN EMEKLİLİĞİ

BAŞLIKLI MAKALENİN TÜM YASAL HAKLARI

Yazar : Cevdet CEYLAN (*) ' A AİT OLUP

Yaklaşım / Ağustos 2010 / Sayı: 212 ' DE YAYINLANMIŞTIRI- GİRİŞ

Emeklilik şartlarıyla ilgili en kapsamlı düzenlemelerden biri 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunla yapılan değişikliktir. Yapılan düzenleme ile emeklilik yaşı her statü için (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) kademeli olarak artırılmıştır. Son olarak da emeklilik şartları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yeniden belirlenmiştir. Ancak 01.05.2008 tarihinden önce işe başlayanlar için eski şartlar aynen muhafaza edilmiştir. Yazımızın amacı, 01.05.2008 tarihinden önce işe başlayan SSK sigortalılarının yaştan emeklilik şartlarını ortaya koymaktır.

II- YAŞTAN EMEKLİLİK

Bilindiği üzere SSK sigortalılarının emeklilik şartları 506 sayılı Kanun’un 60. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede öncelikle genel koşullar düzenlenmiş olup, bu genel koşulların içinde ayrıca Kanun’da öngörülen prim gün sayısı şartını yerine getiremeyenler için belli yaşları doldurmak şartıyla daha az prim gün sayısı ile emekli olma imkanı verilmiştir. Bu şartlar yaştan emeklilik olarak adlandırılmaktadır.

A- 4447 SAYILI KANUN ÖNCESİ (08.09.1999 ÖNCESİ)

506 sayılı Kanun’un 4447 sayılı Kanunla değişmeden önceki 60. maddesine göre yaşlılık aylığı için,

● Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya

● Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün yahut

● Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün

malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.

Maddede yaştan emeklilik şartları, 50/55 yaş, 15 yıl sigortalılık ve en az 3600 prim gün sayısı olarak belirlenmiştir.


B- 4447 SAYILI KANUN SONRASI (08.09.1999 SONRASI)

4447 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanun’un 60. maddesi değiştirilmiş ve yaştan emeklilik şartları kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmak, 25 yıldan buyana sigortalı olmak ve en az 4500 gün prim ödeme gün sayısına sahip olmak olarak değiştirilmiştir. Bu şartlar ilk defa 08.09.1999 tarihinden sonra sigortalı olacak kişiler için uygulanacak şartlar olup, bu tarihten önce sigortalılığı başlayanların değişiklikten hemen etkilenmelerini önlemek üzere geçici 81. maddede kademeli geçiş düzenlemesi yapılmıştır.

Geçici 81. maddenin (A) bendinde, kazanılmış haklar korunarak değişiklikten önceki şartlarla emekli olabilecekler düzenlenmiştir. Buna göre, Kanun’un yürürlüğe girdiği tarih olan 08.09.1999 tarihinde, bu Kanun’un yürürlük tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümlere göre yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlar ile sigortalılık süresi 18 yıl ve daha fazla olan kadınlar ve sigortalılık süresi 23 yıl ve daha fazla olan erkekler hakkında, bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümler uygulanır.

Buna göre,

● 08.09.1999 tarihi itibariyle 4447 sayılı Kanun öncesi emeklilik şartlarını yerine getirenler,

● Kadınlarda 08.09.1981, erkeklerde ise 08.09.1976 tarihinden önce işe başlayanlar

bu değişikliklerden etkilenmeyecek ve eski şartların yerine getirildiği tarihte emekli olabilecektir. Kanun’daki şartların 08.09.1999 tarihinden sonra yerine getirildiği tarihin veya aylık talebinde bulunulan tarihin önemi bulunmamaktadır.

Yine aynı maddenin (B) ve © bentlerinde ise kademeli geçiş düzenlenmiştir. Ancak bu bentler Anayasa Mahkemesi tarafında iptal edilmiştir. Bunun üzerine 23.05.2002 tarihli ve 4759 sayılı Kanunla (B) ve © bentleri yeniden düzenlenmiştir. Kanun’un © bendi yaştan emeklilik ile ilgili kademeli geçişi düzenlemektedir. Bu bendin;

(a) fıkrasına göre,

- 23.05.2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş ve 3600 gün sayısı bulunanlara istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanır.

(b) fıkrasına göre ise,

- 23.05.2002 tarihinde (a) bendinde öngörülen şartları yerine getiremeyenler için şartların yerine geldiği tarihe göre 52/56 yaştan başlayıp 58/60 yaşına kadar uzanan kademeli bir yaş getirilmiştir.15 Yıl Sigortalılık Süresi, 3600 Gün ve Kadınlarda 50, Erkeklerde 55 Yaşın
Yaş

Kadın
Erkek

23.05.2002 ve öncesinde tamamlanması
50
55

24.05.2002-23.05.2005
52
56

24.05.2005-23.05.2008
54
57

24.05.2008-23.05.2011
56
58

24.05.2011-23.05.2014
58
59

24.05.2014 sonrasında tamamlanması
58
60Yaştan emeklilik konusunda 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün ve kadınlarda 50, erkek 55 yaş şartlarının en geç yerine geldiği tarihe göre emeklilik yaşı belirlenmektedir. Yani bu şartlardan ikisi sağlanmış biri sağlanmamış ise son sağlanacak şartın yerine geldiği tarih aralığındaki yaş şartına tabi olunacaktır.

Örnek:

Doğum tarihi: 01.08.1950

Cinsiyeti: Erkek

İlk işe giriş tarihi: 15.01.1990

Ayrılış tarihi: 01.07.2008

Tahsis talep tarihi: 02.08.2008

Prim ödeme gün sayısı(2004): 3600

En son Sigortalılık Hali: 4 (a)

Sigortalılık süresi: 18 yıl 6 ay 17 gün

Mukteza Maddesi: 506 sayılı Kanun’un Geçici 81/C-bb

Sigortalılık başlangıç tarihi 08.09.1999 öncesi olduğu için 506 sayılı Kanun’un geçici 81. maddesine göre önce 08.09.1999, sonra da 23.5.2002 tarihindeki sigortalılık süresine göre emeklilik şartları belirlenecektir.

08.09.1999 tarihindeki sigortalılık durumu:

08 09 1999

15 01 1990

23 07 9 (9 yıl 7 ay 23 gün sigortalılık süresi bulunmaktadır.)

Sigortalının 08.09.1999 tarihinde 23 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi bulunmadığından geçici 81. maddenin (A) bendinden faydalanamamaktadır. Bunun üzerine 23.05.2002 tarihindeki sigortalılık süresine bakılır.

23.05.2002 tarihindeki sigortalılık durumu:

23 05 2002

15 01 1990

08 04 12 (12 yıl 4 ay 8 gün sigortalılık süresi bulunmaktadır.)

23.05.2002 tarihindeki yaşı:

23 05 2002

01 08 1950

22 09 51 (51 yaş)

23.05.2002 tarihindeki günü: 3000 gün

Geçici 81/B-ı bendine göre emeklilik şartları 25 yıl sigortalılık, 52 yaş ve 5525 prim gün sayısıdır.

Bu şartların sağlanması talep tarihinde söz konusu değildir.506 sayılı Kanun’un geçici 81. maddesinin (C-a) bendine göre 23.05.2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresi, 55 yaş ve en az 3600 prim gün sayısı şartlarının oluşup oluşmadığına bakılır. Bu şartların hiç birinin 23.05.2002 tarihinde yerine gelmediği anlaşılmıştır. Şartların oluştuğu tarihlere bakıldığında;

Sigortalılık Süresi: 15 01 1990

15

15 01 2005

Yaşı: 01 08 1950

55 01 08 2005

Gün: 3600 prim ödeme gün koşulu 2004 yılında yerine gelmiştir.

Sigortalının aylık bağlanması için aranan 55 yaş 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim gün sayısı koşullarının yerine geldiği en geç tarih 55 yaşın doldurulduğu 01.08.2005 olduğundan, bu tarih geçici 81. maddenin C bendinin (bb) alt bendinde belirtilen 24.05.2005-23.05.2008 tarih aralığına tekabül ettiğinden, bu aralıkta erkek sigortalı için aranan yaş şartı 57’dir. Sigortalı tahsis talep tarihinde 58 yaşında olduğundan 01.09.2008 tarihi itibariyle aylığı başlar.

III- SONUÇ

Anlaşılacağı üzere yaştan emeklilik konusunda 2 milat vardır, bunlardan biri 08.09.1999 tarihidir ki, bu tarih itibariyle kadınlarda 18, erkeklerde 23 yıl veya daha fazla sigortalılığı bulunan sigortalılar 50/55 yaş 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim gün sayısı şartlarını yerine getirdikleri tarihe bakılmaksızın bu şartlarla emekli olma hakkına sahiptir. İkinci milat ise 23.05.2002 tarihidir ki, bu tarihte şartların tamamını yerine getirmiş olanlar yine eski hükümlere göre emekli olabilmekte, sağlayamayanlar ise bu 3 şartın yerine getirildiği tarihe göre belirlenen yaşlarda emekli olabilmektedir. Şartların yerine geldiği tarih kadınlarda 23.05.2011 tarihinden sonra ise yaş şartı 58, erkeklerde 23.05.2014 tarihinden sonra ise yaş şartı 60 olarak uygulanacaktır. 4447 sayılı Kanunla getirilen emeklilik şartları 08.09.1999-30.04.2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olacaklar için uygulanacaktır.* Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkan V.

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
31-07-2010 09:33 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
alphabeat
Registered
Default Avatar
Mesajlar: 1
Tarih: Nov 2010
Üye no: 31597
Nerden: antalya
Rep Puanı: 0
Mesaj: #2
RE: YAŞTAN EMEKLİLİK
Sn.Hust
13.03.1952 doğumlu
sigorta başlangıcı: 1984
toplam prim ödeme gün sayısı:2417
20 ay askerlik yapmış olan bir kişi ne zaman emekli olabilir
3600 gün den faydalanabilir mi ?

teşekkür ederim
06-11-2010 02:46 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
Y.ERCAN
YÖNETİCİ
******
Mesajlar: 18,408
Tarih: May 2008
Üye no: 4845
Nerden: İstanbul
Rep Puanı: 86
Mesaj: #3
RE: YAŞTAN EMEKLİLİK
Askerlik borçlanması yaptıktan sonra eksik kalan 583 gün siğortalılık süresini tamamlarsanız 59 yaşından sonra emekli olabilirsiniz...

Muhasebe ve Mevzuat Grubu

Hüseyin Ust Mevzuat Forumu Facebook Sayfası

Kişisel Blog Sayfam
06-11-2010 03:11 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
sevozgur
Registered
Default Avatar
Mesajlar: 3
Tarih: Jul 2011
Üye no: 39047
Nerden: İzmir
Rep Puanı: 0
Mesaj: #4
RE: YAŞTAN EMEKLİLİK
İyi günler,
Annem bu 3600 günden 2 yıldır mağdur ediliyor.SOrunumu özetlersem ,

Annem şu an 56 yaşı doldurmuş durumda , 3600 günde sıkıntı çıkarıyorlar.

2 yıl önce başvuru yaptığında sgk hizmet dökümünde Ablamın isminde 61 gün araya karıştığını gördüler ve 61 günü iptal ettiler.7 günle eksik olduğu için emekli olamassın dediler.O zaman diliminde ödeme yapamadığı için 56 yaşını beklemek zorunda kaldı.Tabi bu yeni dönemde bu eksiği kapatabilmek için ödeme yapıldı ve başvuru tekrar yapıldı.Başvuruda bu dilimde 56 yaş olması gerektiği için red edildi ama üstte de gün sayısı olarak 3607 günle olarak verilmiş.(eve gelen red mektubu)

Şu an (56 yaş doldu gün sayısı 3607 )tekrar başvuru yaptık ve tekrar red geldi.Sebebi ise bir 34 gün daha eksik bulmuşlar.Sözde aynen ablamın adına imiş ama ayrıntılı bilgi vermiyorlar.2 yıl önceki memur bulamamış ama bu memur bunu görmüş.Ben sgk hizmet dokumunden incelediğimde 34 gün ablamın adına yok.Sadece 61 gün var ve o da çıkartıldı zaten.

Sorum şu ,

Bizim elimizde önceki red belgesinde 3607 gün oldugu belirtilmiş.Ona ragmen gün eksik diyorlar.O belgenin hiçbir geçerliliği yok mu ? Şef imza atmış sonuçta.

Eğer bu belgenin gecerliligi yoksa bu 34 günü nereden uydurduklarını nasıl ogreneceğiz ? Memurlar burunlarından kıl aldırmıyorlar.Hizmet dokumunde oyle birşey yok.

Teşekkürler zahmet edip okuyanlara...
27-07-2011 01:26 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ParaderevoLT
Administrators
*******
Mesajlar: 10,681
Tarih: Jul 2007
Üye no: 1
Nerden: İstanbuL
Rep Puanı: 33
Mesaj: #5
RE: YAŞTAN EMEKLİLİK
Bayanların SSK’dan 3600 güne göre emeklilik şartları1. En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olma
2. En az 3600 gün prim ödemiş olmak
3. Aşağıdaki tablodaki yaş şartını yerine getirmiş olmak


1. 24.05.2002-23.05.2005 Tarihleri arasında yerine getirenler 52 Yaşında
2. 24.05.2005-23.05.2008 Tarihleri arasında yerine getirenler 54 Yaşında
3.24.05.2008-23.05.2011 Tarihleri arasında yerine getirenler 56 Yaşında
4. 24.05.2011 Tarihlerinden sonra yerine getirenler 58 Yaşında
Emeklilik Talebinde Bulunabilirler.

Technical support unit Ofline

New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
27-07-2011 09:11 AM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ParaderevoLT
Administrators
*******
Mesajlar: 10,681
Tarih: Jul 2007
Üye no: 1
Nerden: İstanbuL
Rep Puanı: 33
Mesaj: #6
RE: YAŞTAN EMEKLİLİK
Sayın Sevozgur ;

Yukarıdaki tabloladaki şartları tamamen yerine getırılıyor ise emekli olabılır. ben senın yazdıklarından sadece Annenızın 56 yasını doldurdugunu ve 3600 gunden fazla prımı oldugunu anladım peki diğer şartlarıda yerıne getırıyor mu ?

ve sızın belırttıgınız gıbı 3607 gün var deyıp tescıllı evrak verıp daha sonra eksık gun cıkarılıyor ise bunda bır sıkıntı vardır en azından mahkemeye vererek hakkınızı arayabılırsınız.

Saygılarımla

Technical support unit Ofline

New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
27-07-2011 09:13 AM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
sevozgur
Registered
Default Avatar
Mesajlar: 3
Tarih: Jul 2011
Üye no: 39047
Nerden: İzmir
Rep Puanı: 0
Mesaj: #7
RE: YAŞTAN EMEKLİLİK
Tabiiki tüm şartları sağlıyor.Tek sıkıntıyı günde çıkartıyorlar.
27-07-2011 10:04 AM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
ParaderevoLT
Administrators
*******
Mesajlar: 10,681
Tarih: Jul 2007
Üye no: 1
Nerden: İstanbuL
Rep Puanı: 33
Mesaj: #8
RE: YAŞTAN EMEKLİLİK
(27-07-2011 10:04 AM)sevozgur Yazılan:  Tabiiki tüm şartları sağlıyor.Tek sıkıntıyı günde çıkartıyorlar.

e-devlet şirfresi ıle hızmet dokumu alınız. ve orada sgk no ve calısdıgı yerlerın numaralarına bakarak gun sayısını belırleyın eger haklı ısenız bence ya o memuru sıkayet edın yada kurumu mahkemeye verın

Technical support unit Ofline

New Personal Website =>>> SMMM Selahattin Şahin
27-07-2011 10:14 AM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
sevozgur
Registered
Default Avatar
Mesajlar: 3
Tarih: Jul 2011
Üye no: 39047
Nerden: İzmir
Rep Puanı: 0
Mesaj: #9
RE: YAŞTAN EMEKLİLİK
Çalıştığı yerlerin numaraları derken ? Orada bir sürü işyeri numarası var.Ben sağdaki günleri ve işe giriş tarihlerine bakıyorum.
27-07-2011 06:34 PM
Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: