Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

YAZARKASA BİLDİRİM TEBLİĞİ
Konuyu Açan Kişi: GÜLDENN
Cevap Sayısı: 2
Görüntülenme Sayısı: 9202

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
YAZARKASA BİLDİRİM TEBLİĞİ
Yazar Mesaj
GÜLDENN
ADMİN SAĞ KOL
Mesajlar: 3,440
Tarih: Jul 2007
Üye no: 15
Nerden: Dünyalı
Rep Puanı: 40
Mesaj: #1
YAZARKASA BİLDİRİM TEBLİĞİ
27 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ GENEL TEBLİĞ

Resmi Gazete No : 20736
Resmi Gazete Tarihi : 25/12/1990

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki 3100 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde "Maliye ve Gümrük Bakanlığı, ödeme kaydedici cihazların kullanılmalarıyla ilgili olarak, bu Kanunla belli edilen hususlar dışında uyulması gereken usul ve esasları belirlemeye ve bunlarda değişiklik yapmaya yetkilidir", hükmü mevcuttur.

Anılan madde ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, 3100 sayılı Kanunun tatbikatı hakkında daha önce yayımlanmış bulunan Genel Tebliğlerde yer alan, ödeme kaydedici cihazların, kayıt ve tasdiki ile bakım ve onarımları konularında yeniden belirlenen usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

1. Ödeme Kaydedici Cihazlara İlişkin Kayıt ve Tasdik İşlemleri:

Ödeme kaydedici cihazların kaydı ve "ödeme kaydedici cihazlara ait levha"nın alınmasına dair 9 Seri No.lu Genel Tebliğin 1 inci bölümünde yeralan bir haftalık süre, faturanın düzenlenmesindeki gecikme ve alıcısına geç ulaşması gibi sebeplerle mükellefin karşılaştıkları güçlüklerin giderilmesi amacıyla (bu Tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren uygulanmak üzere) onbeş güne çıkarılmıştır.

Bu nedenle mükellefler, bu Tebliğin yayımından itibaren, gerek mecburiyetlerinin başlaması sebebiyle gerekse mecburiyetleri başlamadan kendi istekleri ile kullanmak üzere aldıkları cihazları; alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura tarihi dahil) itibaren onbeş gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dahil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) bildirerek kayıt ettireceklerdir. Ayrıca mükellefler kayıt işlemi ile birlikte, kullanmak üzere aldıkları herbir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere "ödeme kaydedici cihazlara ait levha"yı söz konusu süre içerisinde vergi dairelerinden alarak işyerlerinde devamlı surette görülebilecek bir yere asacaklardır.

Cihazın alındığı tarih itibariyle ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlamasına onbeş günden daha az bir sürenin bulunması halinde, mükellefler söz konusu onbeş günün sonunu beklemeyecekler ve mecburiyetleri başlamadan önce yukarıda açıklandığı şekilde kayıtlarını yaptırıp ödeme kaydedici cihazlara ait levhalarını alacaklardır. Diğer bir anlatımla mükellefler, ödeme kaydedici cihazları, alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren (ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihini geçmemek şartıyla) onbeş gün içerisinde vergi dairesine kaydettirip levhalarını alarak kullanmaya başlayacaklardır.

2. Ödeme Kaydedici Cihazların Bakım ve Onarımı:

Bilindiği üzere 9 seri no.lu Genel Tebliğin 7/c bölümünde; mali hafıza değişikliğinin 72 saat içerisinde gerçekleştirilemeyeceği hallerde yetkili servis elemanı tarafından ilgili vergi dairesine başvuruda bulunularak ek süre talep edileceği ve vergi dairesinin, haklı gerekçeler ileri sürülmesi halinde, yalnızca mali hafıza değişikliklerine münhasır olmak üzere bu süreyi on güne kadar uzatabileceği belirtilmiştir.

Bu Genel Tebliğ ile söz konusu on günlük süre yalnızca, "mali hafızanın kapasitesinin dolması veya arızalanması sebebiyle değiştirilmesi ile cihazın mahalli servis teşkilatında onarılamayacak derecede arızalı olması nedeniyle fabrikaya gönderilmesi gereken durumlara" münhasır olmak üzere 30 güne çıkarılmıştır.

Buna göre ödeme kaydedici cihazları;

a) Mali hafızasının, kapasitesinin dolması veya arızalanması sebebiyle değiştirilmesi,

b) Mahalli servis teşkilatında yapılamayacak derecede arızalı olması nedeniyle fabrikaya gönderilmesi,

gereken hallerde, yetkili servis elemanınca, gerekçeli bir rapor ile birlikte ilgili vergi dairesine başvuruda bulunularak ek süre talep edilebilecektir. Vergi dairesi, yetkili servis elemanının raporunda belirttiği gerekçeleri haklı görmesi halinde, yalnızca yukarıda belirtilen türdeki teknik müdahaleler için bu süreyi 30 güne kadar uzatabilecektir.

Ödeme kaydedici cihazların bakım ve onarımları konusunda Kanun ve Tebliğlerde belirtilen diğer usul ve esaslarda (bakım ve onarım için yapılan müracaatların, başvuru kayıt defterlerine kaydedilmesi, hafızaya yapılan müdahalelerde bilgi formu düzenlenerek vergi dairesine gönderilmesi gibi) bir değişiklik yapılmamış olup, ödeme kaydedici cihazların bakım ve onarımı hakkında Bakanlığımızdan yetki almış bütün teknik personel, bu usul ve esaslara noksansız olarak uyacaktır.

3. Bu Tebliğe Aykırı Belirlemelerin Uygulamadan Kaldırılması:

3100 sayılı Kanun tatbikatı ile ilgili olarak daha önce yayımlanan Genel Tebliğlerde yeralan yukarıdaki "ödeme kaydedici cihazların, kayıt ve tasdiki ile bakım ve onarımları"na ilişkin açıklamalara aykırı belirlemeler, bu Tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren uygulamadan kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

[Resim: iloveaccountinght4.gif]
15-08-2008 02:42 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
GÜLDENN
ADMİN SAĞ KOL
Mesajlar: 3,440
Tarih: Jul 2007
Üye no: 15
Nerden: Dünyalı
Rep Puanı: 40
Mesaj: #2
RE: YAZARKASA BİLDİRİM TEBLİĞİ
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLA İLGİLİ İŞLEMLER

 İlk defa işe başlayıp ödeme kaydedici cihaz kullanması gereken mükellefler işe başlama tarihinden itibaren 30 gün, kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün içinde ödeme kaydedici cihaz almak ve kullanmak zorundadır.

 Ödeme kaydedici cihaz alan mükellefler, satın aldıkları cihazları iktisap tarihinden itibaren 15 gün içinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle kaydettirmek zorundadır. (Dilekçenin ekinde alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği ve gerekli bilgiler olmalıdır.)

 Ödeme kaydedici cihaz alan mükellefler, kullanmak üzere aldıkları her cihaz için ayrı ayrı olmak kaydıyla “Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha”yı yukarıda belirtilen 15 günlük süre içinde bağlı oldukları vergi dairesinden alarak, müşterilerin görebilecekleri bir yere, cihazın üzerine asmalıdır.

"Akaryakıt pompalarına bağlanacak ödeme kaydedici cihazların kaydı, cihaz ruhsatnamesine şerh düşülerek yapılmakta olup, “Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha”nın alınma zorunluluğu yoktur."

[Resim: iloveaccountinght4.gif]
15-08-2008 02:43 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
GÜLDENN
ADMİN SAĞ KOL
Mesajlar: 3,440
Tarih: Jul 2007
Üye no: 15
Nerden: Dünyalı
Rep Puanı: 40
Mesaj: #3
RE: YAZARKASA BİLDİRİM TEBLİĞİ

[Resim: iloveaccountinght4.gif]
15-08-2008 02:43 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: