Hoşgeldin Misafir ! (GirişÜye Olun)

YMM ler danışmanlık sözleşmesi yapıp mükellefe şifre aldırarak beyanname atamazlar
Konuyu Açan Kişi: hust59®
Cevap Sayısı: 0
Görüntülenme Sayısı: 6706

Cevapla 
 
Değerlendir:
  • 1 Oy - 5 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
YMM ler danışmanlık sözleşmesi yapıp mükellefe şifre aldırarak beyanname atamazlar
Yazar Mesaj
hust59®
İmtiyaz Sahibi
*******
Mesajlar: 5,638
Tarih: Jul 2007
Üye no: 4
Nerden: İstanbul / Bolu
Rep Puanı: 26
Mesaj: #1
YMM ler danışmanlık sözleşmesi yapıp mükellefe şifre aldırarak beyanname atamazlar
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü
Usul Müdürlüğü

TARİH : 30.05.2006
SAYI : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1-Mük-257-12202
KONU : YMM ile denetim ve danışmanlık sözleşmesi yapılması halinde şirket adına e beyan şifresi alınıp alınamayacağı Hk.

İLGİ: Tarihsiz dilekçeniz.

İlgi dilekçenizde, şirketiniz muhasebesini kendi bünyenizde tutacağınız ancak denetim ve danışmanlık için bir YMM ile sözleşme yapmak istediğiniz belirtilerek bu sözleşmeye istinaden şirketin adına e beyanname şifresi alıp alamayacağınız hususunda görüş talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun Mük.257’nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, vergi beyannamelerinin ve bildirimlerinin internet ortamında gönderilmesi uygulaması ile ilgili düzenlemeler 340 ve 346 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılmıştır.

Anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 346 Sıra Nolu Genel tebliğin “2. beyannamelerini Elektronik Ortamda Göndermek Zorunda Olanlar” bölümünün ilk paragrafı 357 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile

"31.12.2005 tarihi itibariyle aktif toplamı 100.000 Yeni Türk Lirasını veya 2005 hesap dönemine ait ciroları toplamı 200.000 Yeni Türk Lirasını aşan ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Geçici Vergi Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar."

Şeklinde bu Tebliğin yayımı tarihi itibariyle değiştirilmiştir.

346 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel tebliğinin Beyannameleri Elektronik Ortamda Göndermek Zorunda olanlar başlıklı 2’nci maddesinde; şu kadar ki bu tebliğ ile beyannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu getirilen mükellefler dışında kalan ve tam otomasyonlu vergi dairelerine bağlı bulunan mükelleflerin de beyannamelerini, 340 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 15 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde belirlenen usul ve esaslar dahilinde elektronik ortamda gönderebilecekleri tabiidir, açıklaması yer almaktadır.

340 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin Beyannamelerini kendileri gönderebilecek mükellefler başlıklı IV’ncü maddesinde 3568 sayılı SM, SMMM ve YMM Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre aktif büyüklükleri veya net satış hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle, beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğunda bulunmayan mükelleflerin istemeleri halinde beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilecekleri açıklanmıştır.

14.02.2005 tarih ve VUK-15/2005-2/e Beyanname-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri/15’in; Beyannamelerini Elektronik Ortamda Doğrudan Kendileri Gönderebilecek Mükellefler başlıklı 2’nci maddesinde; belirlendiği üzere;

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 5228 sayılı Kanunla değişik mükerrer 257’nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 340 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebilecek mükelleflere ilave olarak, 3568 sayılı Serbest muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre belirlenen aktif büyüklük ile net satış tutarı ölçüleri şartı aranılmaksızın, aşağıda belirtilen mükelleflerin de istemeleri halinde beyannameleri elektronik ortamda doğrudan kendilerinin göndermesi uygun görülmüştür.


Katma Bütçeli İdareler, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunlara bağlı iktisadi işletmeler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Devlet ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri İştirakleri, Döner Sermayeli İşletmeler, Özerk Kuruluşlar ile Diğer Kamu Kurumları,

Noterler,

Muhasebeye ilişkin işlemleri, işletmede bağımlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış bulunan meslek mensupları tarafından yerine getirilen mükellefler,

Herhangi bir hadde ve sınırlamaya tabi olmaksızın, yeminli mali müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi imzalanmış olan mükellefler,
Bu mükelleflerin e-beyanname uygulamasından yararlanabilmeleri için, örneği 340 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ekinde (Ek: 1) yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi”ni doldurarak,

"bağlı bulundukları vergi dairelerine müracaat etmeleri ve buradan kullanıcı kodu, parola ve şifre almaları yeterlidir."

Denilmiştir.

Diğer taraftan, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünden alınan 14.03.2005 tarih ve B.07.0.GEL.0.71/7103-275/12360 sayılı genel yazıda;

"… 3. 16.02.1998 tarih B.07.0.GEL.0.32/3205-9/5090 sayılı genel yazımızda, 3568 sayılı Kanuna göre Serbest Muhasebecilik veya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ruhsatı alan, ancak bağımlı olarak çalışanların, bağımlı çalıştıkları ve muhasebesinin sevk ve idaresinden sorumlu oldukları mükelleflerin beyannamelerini imzalayacakları belirtilmiştir.

15 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde de muhasebeye ilişkin işlemleri, işletmede bağımlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış bulunan meslek mensupları tarafından yerine getirilen mükelleflerin kullanıcı kodu, parola ve şifre alabilmeleri için çalıştırdıkları meslek mensubunun kimlik bilgilerini, ruhsat numarasını ve bağlı olduğu meslek odasının adının yer aldığı bir dilekçe ile birlikte “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi”ni vergi dairesine verecekleri hususu açıklanmıştır.

Buna göre; Muhasebeye ilişkin işlemleri işletmede bağımlı olarak çalışan ve muhasebenin sevk ve idaresinden sorumlu olan 3568 sayılı Kanuna göre serbest muhasebecilik veya serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı almış meslek mensupları tarafından yerine getirilen mükellefler, “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi” ile meslek mensubunun kimlik bilgileri, ruhsat numarası ve bağlı olduğu meslek odasının adının yer aldığı dilekçeye meslek mensubunun bağlı olduğu meslek odasından alacağı “Oda Kayıt Belgesi”ni eklemek suretiyle bağlı bulundukları vergi dairesinden kullanıcı kodu, parola ve şifre alabileceklerdir."

Denilmiştir.

Bu açıklamalar uyarınca YMM ile tam tasdik sözleşmesi dışında yapacağınız denetim sözleşmesine dayanılarak YMM’in şirkete bağımlı çalışan meslek mensubu gibi değerlendirilmesi ve VUK Sirküler 15 © maddesine göre şirketiniz adına şifre alınması mümkün bulunmamakta olup, muhasebeye ilişkin işlemlerinizin işletmenizde bağımlı olarak çalışan ve 3568 Sayılı Kanuna göre ruhsat almış bulunan meslek mensubu tarafından yerine getiriliyor olması halinde meslek mensubunun kimlik bilgilerini ruhsat numarasını ve bağlı olduğu meslek odasının adının yer aldığı bir dilekçe ile birlikte “Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi”ni vergi dairesine vererek şirketiniz adına şifre alınması mümkün bulunmaktadır. Ancak, işletmenizde bağımlı çalışan meslek mensubu olmaması halinde şirketiniz adına şifre verilemeyeceğinden, şirketinizin 357 Sıra Nolu V.U.K. Genel Tebliği’nde belirlenen aktif veya ciro toplamlarına göre e beyanname gönderme zorunluluğunuz bulunması halinde her halükarda, bulunmaması halinde ise, istenilmesi halinde 340 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi olan ve 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya Yeminli Mali Müşavirler ile sözleşme yapılmak suretiyle meslek mensubu tarafından e beyanname gönderilebileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Hüseyin ÜST
S.M.M.M.
19-11-2008 05:56 PM
Web Sayfasını Ziyeret Edin Tüm Mesajlarını Bul Alıntı Yaparak Cevapla
« Önceki | Sonraki »
Cevapla Forum'a Git: