Muhasebe-SMMM-Yeni TTK-Yeni Borçlar Kanunu-AGİ-2012-Pratik Bilgiler-SGK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Beyanname Rehberi-Transfer Fiyatlandırması-Özelgeler-Yönetmelikler-Sirküler-Soru-Cevap-SMMM Staj Rehberi-Ücretsiz SMMM Sınavları-Mali Takvim-Basel II-YMM-Ekonomi-Finans-Maliye-Güncel Bilgi Kaynağı
Aynı İşyerinde uzun süreli çalışarak tazminat hakkı elde etme... - Yazdırılabilir Sürüm

+- Muhasebe-SMMM-Yeni TTK-Yeni Borçlar Kanunu-AGİ-2012-Pratik Bilgiler-SGK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Beyanname Rehberi-Transfer Fiyatlandırması-Özelgeler-Yönetmelikler-Sirküler-Soru-Cevap-SMMM Staj Rehberi-Ücretsiz SMMM Sınavları-Mali Takvim-Basel II-YMM-Ekonomi-Finans-Maliye-Güncel Bilgi Kaynağı (http://huseyinust.com)
+-- Forum: Muhasebe Ve Vergi Mevzuatı (/forum-muhasebe-ve-vergi-mevzuati)
+--- Forum: Soru Cevap Bölümü (/forum-soru-cevap-bolumu)
+--- Konu: Aynı İşyerinde uzun süreli çalışarak tazminat hakkı elde etme... (/konu-ayni-isyerinde-uzun-sureli-calisarak-tazminat-hakki-elde-etme.html)Aynı İşyerinde uzun süreli çalışarak tazminat hakkı elde etme... - karakocerdal - 16-03-2010 06:06 PM

Bir işçi aynı işyerinde en az 10 yıl çalışırsa işten kendi isteği ile ayrılmak isterse tazminat alabilir mi??? Böyle bir hakkı var mı??? Yoksa 25 yıl sigortalılık süresinin dolmasını mı beklemesi gerekiyor tazminatını alabilmesi için???


RE: Aynı İşyerinde uzun süreli çalışarak tazminat hakkı elde etme... - Y.ERCAN - 16-03-2010 06:40 PM

İşçi Ya emeklilik hakettiginde ya gününü doldurup yaşını doldurmak için bekleyeceginden işten ayrıldıgında yada haklı nedenle iş akdini fesih ettiginde tazminat hakkı kazanır bunların dışında hiçbir nedenden tazminat alamaz...


RE: Aynı İşyerinde uzun süreli çalışarak tazminat hakkı elde etme... - Y.ERCAN - 16-03-2010 06:41 PM

İş sözleşmesinin işçi tarafından feshinde kıdem tazminatı hakkıKıdem tazminatında ana kural, istifa eden işçinin kıdem tazminatı hakkının olmayacağı şeklindedir. Bu ana kuralın istisnaları vardır. Sözleşmenin işçi tarafından haklı sebeple, bildirimsiz (derhal) feshedildiği durumlarda, diğer şartlar da mevcutsa (örneğin en az bir yıl çalışmış olmak) işçi, kıdem tazminatına hak kazanabilir. İş Kanunu'nda bu haklı sebepler, "sağlık sebepleri", "ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri" ile "zorlayıcı sebepler" olarak açıklanır. Ancak hemen belirtelim, bu sebeplerin varlığı işçiye kıdem tazminatı hakkı verirken, ihbar tazminatı hakkını kazandırmaz.

İSTİSNALAR
Burada sayılan haklı sebepler, önceki yazılarımızda işverene, işçiyi haklı nedenle derhal işten çıkarma hakkı veren nedenlerle aynı başlıkları taşır. İşveren yönünden bu haklı nedenlerin varlığı, bazen işçiyi kıdem ve ihbar tazminatı bazen de sadece ihbar tazminatı ödemeksizin işten çıkarma hakkı veriyor. Oysa bu defa, işçiye kendisi işten ayrıldığı halde, kıdem tazminatı alma hakkı tanıyor. Doğal olarak haklı nedenler ilkinde işveren yönünden, ikincisinde işçi yönünden geçerli olmalıdır. Örneğin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılıkta, birincide işçinin bu sınırlamalara aykırı bir davranışı, işveren yönünden haklı neden sayılır. Oysa işçi yönünden haklı nedenin varlığı için, işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı bir davranışı zorunludur.
İş Kanunu'nda işten kendi ayrılan işçiye kıdem tazminatı hakkı veren başka istisna halleri de vardır. Bunlar İş Kanunu'nun 14. maddesinde belirtilmiştir. İstisnaların başında, işçinin muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi gelir. Yine işçinin bağlı bulunduğu kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı, yahut toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılması da işçiye kıdem hakkı kazandıran istisnalardandır. Tabii işçinin bu haktan yararlanabilmesi için aylık veya toptan ödemeye hak kazandığını ve SGK'ya bu yönde başvuru yaptığını belgelemesi gerekir.

SADECE BİR KEZ
Buna benzer bir durum ise, 4/a (eski SSK) statüsünde çalışmakta olanların, yaşlılık aylığı (emeklilik) için gereken yaş/yaşlar dışında kalan diğer şartları (gerekli sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı) tamamlayarak, kendi istekleriyle işten ayrılmalarıdır. Bu durumda da kıdem tazminatı alma hakları doğar. Son yargı kararları ve kurum genelgesiyle uygulamada 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3 bin 600 gün prim ödeme sayısına ulaşan her işçi, bu haktan yararlanabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken, bu hakkın sadece bir kez kullanılabilir olmasıdır. Bu nedenle işçinin dikkatli olmasında yarar vardır.
İşçinin, İş Kanunu'nda sayılan haklı nedenler olmaksızın, kendi isteğiyle işten ayrıldığı halde, kıdem tazminatı alabileceği bir başka durum da sadece kadın işçilere sağlanmış olan evlenme nedeniyle işten ayrılma imkanıdır. Burada önemli olan kadın işçinin, evlendiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde işten ayrılma hakkını kullanmasıdır. Kötü niyetli bir durum olmadığı müddetçe, evlenmenin sayısı, boşanma ile sonuçlanması gibi koşullar bulunmaz. Yine bu konuda en çok sorulan soru, evlenme dolayısıyla işten ayrılan kadın işçinin bir başka işyerinde çalışıp çalışamayacağıdır.
Piyasada kadın işçilerin, işten ayrılırken, işyerlerine evlendikleri ve eşlerinin çalışmasını istemedikleri gibi gerekçeler sunmaları nedeniyle böyle yanlış bir algılama oluşmuştur. Oysa İş Kanunu kadın işçiye bu hakkını verirken, bir daha veya belirli bir süre çalışamayacağı yönünde şartlar koymaz. Bu yüzden, evlenme nedeniyle bir yıllık süre içerisinde işten ayrılan kadın işçinin, önceki işyerinden kıdem tazminatını alarak tekrar çalışmaya başlamasının önünde bir engel bulunmaz.

İşçinin öldüğünde tüm hakları mirasçılara geçer
Son olarak işçiye değil de, kanuni mirasçılarına kıdem tazminatı alma hakkı veren, işçinin ölümü nedeniyle iş sözleşmesinin sona ermesine değinmek istiyorum. Ölüm bu dünyadaki pek çok şey gibi, iş sözleşmesini de sona erdirmiş olur. İşverenin ölümünde, sözleşmenin konusu işverenin şahsına bağlı haller dışında, işçinin iş sözleşmesi devam eder. Sadece işverenlik sıfatı, işverenin kanuni mirasçılarına geçer. Ancak hasta bakımı gibi sözleşme işverenin şahsına sıkı sıkıya bağlıysa, iş sözleşmesi işverenin ölümüyle sona ermiş olur.
İşçinin ölümünde hizmet akdi sona erdiği gibi, işçinin kanundan ve sözleşmeden doğan tüm hakları mirasçılarına geçer. Kıdem tazminatı da ölen işçinin kanuni mirasçılarına ödenir. Doğal olarak, kanuni mirasçıların kıdem tazminatına hak kazanabilmeleri için, ölen işçinin işyerinde en az bir yıl çalışmış olması şarttır. İşçinin ölüm nedeninin tazminat hakkına bir etkisi yoktur. Ancak Yargıtay'ın bazı kararlarında, işçinin ölümünün aynı zamanda işverene, hizmet sözleşmesini haklı sebeple bozma yetkisi veren kasıt, ağır kusur veya ağır ihmal sonucu meydana gelmemiş olması şartını aradığını görürüz. Yüksek mahkemeye göre, ölüme neden olan olay, aynı zamanda işçinin işi savsaklaması sebebiyle işyerinde tehlike yaratmış veya işveren bakımından iş akdini haklı nedenle bozma sonucunu doğurmuşsa, bu takdirde mirasçıların kıdem tazminatı almaması gerekir.


RE: Aynı İşyerinde uzun süreli çalışarak tazminat hakkı elde etme... - karakocerdal - 16-03-2010 07:31 PM

teşekkürlerSmile