Muhasebe-SMMM-Yeni TTK-Yeni Borçlar Kanunu-AGİ-2012-Pratik Bilgiler-SGK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Beyanname Rehberi-Transfer Fiyatlandırması-Özelgeler-Yönetmelikler-Sirküler-Soru-Cevap-SMMM Staj Rehberi-Ücretsiz SMMM Sınavları-Mali Takvim-Basel II-YMM-Ekonomi-Finans-Maliye-Güncel Bilgi Kaynağı
Şüpheli alacaklar - Yazdırılabilir Sürüm

+- Muhasebe-SMMM-Yeni TTK-Yeni Borçlar Kanunu-AGİ-2012-Pratik Bilgiler-SGK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Beyanname Rehberi-Transfer Fiyatlandırması-Özelgeler-Yönetmelikler-Sirküler-Soru-Cevap-SMMM Staj Rehberi-Ücretsiz SMMM Sınavları-Mali Takvim-Basel II-YMM-Ekonomi-Finans-Maliye-Güncel Bilgi Kaynağı (http://huseyinust.com)
+-- Forum: Muhasebe Ve Vergi Mevzuatı (/forum-muhasebe-ve-vergi-mevzuati)
+--- Forum: Muhasebe Kayıtları Ve Uygulamalı Örnekleri (/forum-muhasebe-kayitlari-ve-uygulamali-ornekleri)
+--- Konu: Şüpheli alacaklar (/konu-supheli-alacaklar-40990.html)Şüpheli alacaklar - Naif ADAR - 03-11-2011 11:20 PM

Şüpheli alacaklar

VUK 323. md. göre ticari veya zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartı ile ; dava veya icra safhasında bulunan alacaklar; yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen , borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar şüpheli alacak sayılır.
Şüpheli hale gelen alacaklar için değerleme gününde tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir. Teminatlı alacaklarda karşılık, alacağın teminatsız kısmı için ayrılır.
Şüpheli hale gelen alacaklar için dönem sonu kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.

Alacak şüpheli hale gelmişse;
____________ 31.12.2006 _________________
128 Şüpheli Alacaklar hs XX

120 Alıcılar hs XX
______________ / _____________________

Alacak için karşılık ayrılması
______________ 13.12.2006________________

654 Karşılık Giderleri hs XX
129 Şüpheli Al.Kar. hs XX
_________________ / ___________________


RE: Şüpheli alacaklar - king1907 - 27-05-2018 04:40 AM

128 nolu hesap ile ilgili orneklere asagidaki linkten ulasabilirsiniz.
http://muhasebehesaplari.com/128-supheli-ticari-alacaklar-hesabi/