Muhasebe-SMMM-Yeni TTK-Yeni Borçlar Kanunu-AGİ-2012-Pratik Bilgiler-SGK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Beyanname Rehberi-Transfer Fiyatlandırması-Özelgeler-Yönetmelikler-Sirküler-Soru-Cevap-SMMM Staj Rehberi-Ücretsiz SMMM Sınavları-Mali Takvim-Basel II-YMM-Ekonomi-Finans-Maliye-Güncel Bilgi Kaynağı
VERGİ BEYANNAMELERİNİN SM VEYA SMMM’LERE İMZALATTIRILMASI - Yazdırılabilir Sürüm

+- Muhasebe-SMMM-Yeni TTK-Yeni Borçlar Kanunu-AGİ-2012-Pratik Bilgiler-SGK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı-Beyanname Rehberi-Transfer Fiyatlandırması-Özelgeler-Yönetmelikler-Sirküler-Soru-Cevap-SMMM Staj Rehberi-Ücretsiz SMMM Sınavları-Mali Takvim-Basel II-YMM-Ekonomi-Finans-Maliye-Güncel Bilgi Kaynağı (http://huseyinust.com)
+-- Forum: Mesleki Kariyer Bölümü (/forum-mesleki-kariyer-bolumu)
+--- Forum: 3568 Sayili Kanun ve kararlar (/forum-3568-sayili-kanun-ve-kararlar)
+--- Konu: VERGİ BEYANNAMELERİNİN SM VEYA SMMM’LERE İMZALATTIRILMASI (/konu-vergi-beyannamelerinin-sm-veya-smmm%E2%80%99lere-imzalattirilmasi.html)VERGİ BEYANNAMELERİNİN SM VEYA SMMM’LERE İMZALATTIRILMASI - ParaderevoLT - 07-01-2012 08:52 PM

VERGİ BEYANNAMELERİNİN SM VEYA SMMM’LERE İMZALATTIRILMASI

Bilindiği üzere aktif toplamı ve net satışları belli hadleri geçmeyen mükellefler gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini SM veya SMMM lere imzalattırmak zorundadırlar.

Bu hadler son olarak 3568 sayılı kanuna ilişkin 37 no.lu tebliğ ile 1.1.2005 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde belirlenmiş, izleyen yıllarda Maliye Bakanlığı’nca özel bir belirleme yapılmadığı taktirde, bu genel tebliğde yer alan hadlerin her yıl bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmiştir. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 500.-TL’den daha küçük tutarlar dikkate alınmayacak, 500,-TL’den fazla olanlar 1.000-TL ye yükseltilecektir.

2012 yılında verilecek beyannameler için herhangi bir düzenleme yapılmadığı için hadlerin yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanması gerekmektedir.

Bu nedenle, 2011 yılı mali tablolarına göre,
- Aktif toplamı (4.694.000 X 1,1026=) 5.176.000,-TL ve
- Net satışları (9.386.000 X 1,1026=)10.349.000,-TL’yi aşmayan
kurumlar vergisi mükellefi ile ticari, zirai ve mesleki kazançları gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2012 yılına ait gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini, muhtasar beyannamelerini ve KDV beyannamelerini bir SM veya SMMM’ye imzalatmak zorundadırlar.

Bu hadlerden herhangi birini aşanlar beyanname imzalatmak zorunda değildirler. Bunlar isterlerse YMM’lere tam tasdik yaptırabilirler.

Mecbur oldukları halde beyannamelerini meslek mensuplarına imzalattırmayan mükelleflere usulsüzlük cezası kesilecek, durum takdir komisyonuna intikal ettirilebilecek ve öncelikle incelemeye alınabilecektir.

Yukarıdaki hadlerin altında kaldığı için beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalatmak zorunda olanlar bir YMM ile tam tasdik veya danışmanlık sözleşmesi imzalayarak SM ve SMMM’lere beyannamelerini imza ettirme zorunluluğundan kurtulabilirler (danışmanlık sözleşmesinin imza konusunu kapsaması koşuluyla).

Saygılarımızla,
Hasan Zeki Süzen (YMM) - Ekrem Kayı (YMM)
Denge İzmir Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.